fbpx

UCS One Economy är en fullskalig ekonomibyrå med tjänster för både stora och små företag. Med hjälp av Oxceed kan de enkelt förse sina kunder med anpassade ekonomiska rapporter och beslutsunderlag.

“Oxceed kombinerar avancerade uppföljningsmetoder med enkelhet. Förmågan att knyta samman de olika ekonomisystem vi jobbar med i ett gemensamt rapportsystem och möjligheten att styra Oxceed efter kundens ekonomiska behov och nivå är en stor styrka”, säger Christian Rydkvist, Vice VD på UCS One Economy.

Läs hela kundcaset om hur UCS One Economy både ökar servicegraden mot kund och sparar tid i de interna processerna →