fbpx Skip to content

Åtta nyckeltal du bör ha koll på

Relevanta nyckeltal ger ett bra underlag för att styra verksamheten – och det gäller att välja rätt för just er verksamhet. Vi har listat åtta nyckeltal som vi tycker alla företag bör följa, oavsett bransch. Har du koll på dem?

Avkastning på totalt kapital R12

Avkastning på totalt kapital R12 är ett mått på hur effektivt företaget förräntar sitt kapital, oavsett hur kapitalet är finansierat. Både rörelseresultat och finansiella intäkter räknas in i avkastningen. Genom att beräkna nyckeltalet på rullande 12 får du en uppdaterad bild av nuläget och kan följa utvecklingen löpande under året.

Kapitalets omsättningshastighet

Omsättningshastigheten på kapitalet visar hur effektivt företagets tillgångar används för att generera försäljning. Det mäter företagets omsättning i relation till värdet på tillgångarna. Detta nyckeltal sätter fokus på försäljningen snarare än resultatet.

Kundfordringar / nettoomsättning R12

Kundfordringarna genom nettoomsättningen på rullande 12 visar hur bra verksamheten är på att få in kundfordringar. Det mäter hur stor andel av omsättningen som binds i kundfordringar. Om era faktureringsrutiner är långsamma eller kunderna inte betalar i tid blir kapitalet uppbundet onödigt länge.

En riktlinje är att om du har 30 dagars kredittid på fakturorna bör nyckeltalet ligga på 8,33 procent.

Riskbuffert totalt kapital

Riskbuffert totalt kapital är skillnaden mellan avkastningen på totalt kapital och den genomsnittliga skuldräntan. Siffran ska vara positiv, då genererar de pengar som arbetar i företaget mer intäkter än kostnader. Riskbufferten visar vilken avkastning eller ränta som företaget kan bära för att täcka sin skuldfinansiering.

Balanslikviditet

Balanslikviditeten mäter företagets omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder. Det är en indikation på företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder.

Oavsett verksamhet bör balanslikviditeten vara minst 100 procent. Då är omsättningstillgångarna lika stora som de korta skulderna. Hur högt över 100 som företaget bör ligga varierar beroende på typ av verksamhet och ibland även säsong.

Beräknad soliditet

Soliditeten visar hur stor del av bolagets tillgångar som finansieras av eget kapital och hur stor del som består av lån. Det används ofta för att bedöma företagets betalningsförmåga på lång sikt. En hög soliditet visar att företaget har en större motståndskraft att överleva kriser. Bland svenska företag ligger medianvärdet för soliditeten på 50 procent.

Vi rekommenderar att du använder beräknad soliditet för att ha koll på soliditeten löpande under räkenskapsåret.

Rörelsemarginal R12

Rörelsemarginal mäter verksamhetens lönsamhet utan att ta hänsyn till hur den finansieras. Det är ett bra sätt att jämföra företag med varandra eftersom andra faktorer utesluts – som lån, skatter och bokslutsrelaterade avvikelser. Genom att räkna ut rörelsemarginalen på rullande 12 får du en överblick av hur rörelsemarginalen utvecklas under hela året.

Personalkostnader / Omsättning R12

Att mäta hur stora personalkostnader bolaget har i förhållande till omsättningen visar hur personalintensiv verksamheten är. Personal är ofta en av de största kostnadsposterna.

Hur mycket personal som krävs för att driva en verksamhet varierar mellan olika branscher. Därför är det relevant att jämföra med andra företag i samma bransch, för att kunna följa hur väl företaget använder sin personalstyrka.

Vill du veta mer?

Åtta nyckeltal du bör ha koll på

GUIDE: 8 nyckeltal du bör ha koll på

I den här guiden har vi sammanställt 8 nyckeltal som vi tycker att du som CFO eller ekonomichef bör ha koll på.

LADDA NER GUIDEN HÄR

GUIDE: 7 steg för den rådgivande byrån

Vi presenterar sju steg som vi tycker lägger grunden för en modern byrå rustad för framtiden.

LADDA NER GUIDEN HÄR

GUIDE: 10 nyckeltal för SaaS-företag

I den här guiden presenterar vi de 10 nyckeltal som vi tycker är viktigast att mäta i ett SaaS-bolag.

LADDA NER GUIDEN HÄR

Läs fler artiklar från Oxceed

Här finner du artiklar, nyheter, jobbannonser och kundcase med mer från Oxceed.

LÄS FLER ARTIKLAR

Smarta rapporter på 30 sekunder

Aldrig har det gått så snabbt att sammanställa en månadsrapport och få en insiktsfull analys i löpande text!

SE VIDEO

On-demand: Högst upp på agendan hos landets ekonomichefer

Vad hade egentligen ekonomicheferna att säga? Vi diskuterar och analyserar svaren.

SE INSPELNINGEN

Rapportera på rekordtid med Smarta rapporter

Se inspelningen av vårt webinar i samband med lanseringen av Smarta rapporter.

SE INSPELNINGEN

Skapa skräddarsydda rapporter

Skräddarsy rapporter och visualisera nyckeltal med några klick. Designa rapporter efter dina önskemål eller använd våra mallar.

OXCEED FÖR FÖRETAG

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter. 

Denna webbplats använder cookies

Vi lagrar cookies på din dator för att anpassa innehållet och upplevelsen av den här webbplatsen och i andra medier. För mer information läs vår integritetspolicy.