fbpx

Fatta bättre beslut och öka företagets lönsamhet

Skräddarsy era rapporter och visualisera era nyckeltal med några klick. Skapa trovärdigare budgetar och prognoser och få en ekonomisk överblick av företaget i realtid.

Fatta bättre beslut och öka företagets lönsamhet

Skräddarsy era rapporter och visualisera era nyckeltal med några klick. Skapa trovärdigare budgetar och prognoser och få en ekonomisk överblick av företaget i realtid.

Lägger du mycket tid på att ta fram rapporter?

Att klippa och klistra data mellan olika system och kalkylark kan vara tidskrävande och ta många timmar för en controller, ekonomichef eller annan ekonomiresurs varje månad. Samtidigt är möjligheten att skapa anpassade rapporter i ett bokföringssystem ofta är begränsade.

Är budgetprocessen en mardröm?

Att skapa trovärdiga budgetar och prognoser är ofta en en utmaning både tekniskt och organisatoriskt om man inte använder rätt verktyg och arbetsprocesser. Särkilt om många personer är involverade. Detta gör det också svårt att hantera den löpande uppföljningen av budgeten under året.

Är budgetprocessen en mardröm?

Att skapa trovärdiga budgetar och prognoser är ofta en en utmaning både tekniskt och organisatoriskt om man inte använder rätt verktyg och arbetsprocesser. Särkilt om många personer är involverade. Detta gör det också svårt att hantera den löpande uppföljningen av budgeten under året.

Fattar ledningen beslut på gamla siffror?

Om det krävs mycket arbetstid vid varje rapporteringstillfälle finns det risk för att vardagliga beslut måsta fattas på siffror som är utdaterade. Det kan dels vara riskabelt eller innebära att man går miste om möjligheter.

Svårt att skapa överskådliga beslutsunderlag?

Det krävs både tid och kompetens för att presentera finansiella data på ett lättbegripligt sätt. Att skapa snygga diagram i Excel och att sedan sammanställa rapporter och presentationer kräver ofta många timmar. Risken är stor att beslutsunderlag blir komplicerade och svårlästa.

Svårt att skapa överskådliga beslutsunderlag?

Det krävs både tid och kompetens för att presentera finansiella data på ett lättbegripligt sätt. Att skapa diagram i Excel och att sedan sammanställa rapporter och presentationer kräver ofta många timmar. Risken är stor att beslutsunderlag blir komplicerade och svårlästa.

Lägger du timmar på att få rätt format på era rapporter?

Att klippa och klistra data mellan olika system och kalkylark kan vara tidskrävande och ta många timmar för en controller, ekonomichef eller annan ekonomiresurs varje månad. Särskilt om det ska göras för ett flertal koncernbolag.

Använder bolagen i koncernen olika bokföringssystem?

Om bolagen i en koncern har startats vid olika tidpunkter, om de har köpts upp över tid eller skiljer sig i sina verksamheter så använder de sannolikt olika bokföringssystem. Det kan medföra utmaningar när det kommer till att standardisera rapporter och jämföra bolagen med varandra.

Använder bolagen i koncernen olika bokföringssystem?

Om bolagen i en koncern har startats vid olika tidpunkter, om de har köpts upp över tid eller skiljer sig i sina verksamheter så använder de sannolikt olika bokföringssystem. Det kan medföra utmaningar när det kommer till att standardisera rapporter och jämföra bolagen med varandra.

Saknar ni en plattform som ger överblick över koncernens bolag?

Om bolagen i en koncern använder olika bokföringssystem eller skiljer sig på andra sätt kan det vara svårt att ha överblick över bolagens enskilda och koncernens samlade finansiella situation.

Kräver koncerns struktur elimineringar i rapporterna?

Är strukturen i er koncern sådan att den kräver elimineringar vid koncernrapportering kan det vara en avancerad och krävande process om man inte använder ett anpassat verktyg.

Kräver koncerns struktur elimineringar i rapporterna?

Är strukturen i er koncern sådan att den kräver elimineringar vid koncernrapportering kan det vara en avancerad och krävande process om man inte använder ett anpassat verktyg.

Vad innebär detta för ert
företags finansiella utveckling?

Med enklare rapportering kan ni fatta bättre beslut och öka företagets lönsamhet.

Låt kompetent personal lägga mer tid på analys och åtgärder

Kommunicera trovärdiga budgetar och prognoser

Fatta vardagliga ekonomiska beslut på aktuella siffror

Få en bättre överblick över företagets finansiella situation

Vad innebär detta för er verksamhet och koncernens finansiella utveckling?

Med enklare rapportering kan ni fatta bättre beslut och öka koncernens lönsamhet.

Låt er personal lägga mer tid på analys och åtgärder

Basera koncernens styrning på relevanta siffror

Få en bättre överblick över koncerns finansiella status

Låt inte koncernstrukturen vara ett hinder i rapporteringen

Ta företagets rapportering och ekonomiska uppföljning till nästa nivå

Med Oxceed får ni framtidens ekonomiverktyg, redan idag.

  Designa anpassade rapporter

Använd vår intuitiva rapportdesigner för att skapa resultat- och balansrapporter, kassaflödesanalyser, likviditetsprognoser samt nyckeltal. Skapa egna rapporter efter era önskemål eller anpassa våra standardrapporter.

  Designa ANPASSADE rapporter

Använd vår intuitiva rapportdesigner för att skapa resultat- och balansrapporter, kassaflödesanalyser, likviditetsprognoser samt nyckeltal. Skapa egna rapporter efter era önskemål eller anpassa våra standardrapporter.

  Hantera budget och prognos

Skapa budgetar och prognoser efter era önskemål, för hela företaget eller per kostnadsställe. Bygg dem för helår eller månatliga, anpassa olika vyer för periodisering, automatiskt brutna, förlängda eller förkortade räkenskapsår m.m.

  Anpassad översikt i realtid

Designa egna startsidor och styr direkt i gränssnittet vilka nyckeltal och grafer som visas på användarnas startsidor. Genom att koppla Oxceed med ert bokföringssystem har ni alltid tillgång till aktuella siffror i realtid.

  Anpassad översikt i realtid

Designa egna startsidor och styr direkt i gränssnittet vilka nyckeltal och grafer som visas på användarnas startsidor. Genom att koppla Oxceed med ert bokföringssystem har ni alltid tillgång till aktuella siffror i realtid.

  Visualisera era nyckeltal

Få snabb översikt över företagets ekonomi i tilltalande och lättförståeliga diagram, från resultat till personal-, projekt-, och säljinformation. Översikterna kan även redigeras för att återspegla verksamheten, med hjälp av översiktsdesignern.

Därför är Oxceed framtidens ekonomiverktyg

Här är några av anledningarna till varför Oxceed är
verktyget för den moderna ekonomen.

Unik molntjänst

Den enda tjänsten med uppföljning, budgetering och benchmarking i molnet.

Tillgänglighet

Tillgängligt varsomhelst och närsomhelst, på datorn eller i telefonen

Integreringar

Integrera med eller hämta data från samtliga ekonomisystem på marknaden.

Flexibelt

Skräddarsy Oxceed efter ditt företags behov. Skapa egna rapporter eller använd våra mallar.

Spara tid och pengar

Skapa rapporter på egen hand med några klick. Spara tid och slipp dyra konsulter.

Enkelt och snabbt

Kom igång direkt utan uppstartskostnader. Starta en testprenumeration redan idag.