fbpx Skip to content

Därför ska du rapportera med rullande 12

Oxceed rullande 12

Traditionellt har intäkter, resultat och viktiga nyckeltal beräknats en gång om året – när räkenskapsåret har stängts. I dag har vi bättre tillgång till ekonomisk information än någonsin tidigare. Ändå är det många företag som inte utnyttjar den kraft de sitter på.

När redovisningen digitaliserats har det blivit möjligt att jämföra tolv månader bakåt hela räkenskapsåret. Trots detta begränsar många vilken data de använder. Varför famla i mörker under stora delar av räkenskapsåret när du i stället kan få ett nytt årsresultat varje månad?

Vill du ta företagets finansiella rapportering till nästa nivå? Läs mer om Oxceed för företag här

Här är 5 goda anledningar att rapportera med rullande 12.

1. Fånga upp signaler tidigare

I en föränderlig värld gäller det att agera snabbt. Med rullande 12 kan du hela tiden jämföra helårsutfall. Det gör att du snabbare fångar upp signaler när förutsättningarna förändras och kan agera på det.

Omfattande förändringar som en global pandemi märker vi på andra sätt. Men annat, som exempelvis valutaförändringar, kan ha en mindre tydlig effekt som får stora konsekvenser över tid.

2. Löpande användning av nyckeltal

Många nyckeltal kan bara tas fram en gång om året eftersom de kräver jämförelse av helår. Jobbar du med rullande 12 kan du följa alla nyckeltal löpande under året, eftersom du hela tiden jämför tolv månader bakåt. Det ger dig ökad förståelse för företagets ekonomiska situation.

3. Skapa bättre prognoser

Genom att du får viktig information löpande under året kan du även uppdatera dina prognoser oftare. Det gör det möjligt att jobba med prognoser på ett mer effektivt sätt och ha täta uppföljningar.

Rullande prognoser är inte begränsade till nuvarande verksamhetsår utan rör sig hela tiden framåt. Det skapar ökad långsiktighet och fokus framåt.

4. Standardisera i koncernen

Om du jobbar i en koncern är rullande 12 ett utmärkt sätt att göra det enkelt att jämföra olika företag, trots att räkenskapsåren skiljer sig åt. Genom att jobba med rullande 12 jämför ni hela tiden samma period för alla dotterbolag.

5. Ta beslut snabbare

Att ha full koll på det ekonomiska läget innebär att du alltid har tillgång till bästa möjliga beslutsunderlag. Det gör det möjligt att fatta snabba beslut baserade på uppdaterade siffror – när omvärlden eller verksamhetens behov förändras.

Fatta bättre beslut och öka företagets lönsamhet med Oxceed

Vill du ta företagets finansiella rapportering till nästa nivå? Skräddarsy era rapporter och visualisera era nyckeltal med några klick. Skapa trovärdigare budgetar och prognoser och få en ekonomisk överblick av företaget i realtid.

Läs mer om Oxceed för företag