fbpx Skip to content

Verktyget som passar redovisningsbyråns alla kundtyper

Att balansera uppmärksamheten mot de mest krävande kunderna med omsorgen för dem som inte låter lika högt kan vara en utmaning för vilken byrå som helst. Nyckeln ligger i att ha rätt digitala verktyg i kombination med vetskap om hur du skapar förutsättningar för framtida tillväxt. 

Olika kunder kommer med olika utmaningar, och det beror till viss del på företagets storlek. Andréas Arnfeldt, Sales Manager på Oxceed, menar att  den skalbara byrån är den som kategoriserar kunden efter behov, och som har rätt digitala verktyg. Dessutom behöver din byrå ha effektiva processer på plats. 

– På Oxceed har vi märkt att det i huvudsak finns tre kategorier av byråkunder: den lilla företagaren som bara måste få ekonomin gjord, mellanföretagaren med stor potential och den mer komplexa kunden som kräver mycket av byrån och verktygen, säger Andréas. Det gäller vidare att tackla de olika kundgrupperna lite olika, nedan tar vi oss igenom de olika kategorierna steg för steg.

Småföretagaren

I den första kundgruppen finner vi en stor mängd egenföretagare, särskilt inom hantverk och konsulttjänster. De är vanligtvis väldigt skickliga inom sina yrken, men ofta inte lika hemma i ekonomins värld. Utmaningen för byrån med den här kundgruppen ligger i behovet av hjälp kontra täckningsbidraget. De kan kräva mycket av din tid, men är inte de mest lönsamma.

Här behöver redovisningsbyrån strukturera och implementera processer som effektiviserar arbetet – samt kartlägga och strömlinjeforma kundens resa genom byrån för att kunna eliminera onödiga och tidskrävande moment. Det kan finnas gott om tidstjuvar i den här kategorin, kunder som ställer frågor och förväntar sig att du alltid är tillgänglig – utan att ta betalt. Andréas ger följande råd:

– Det gäller att du är tydlig från start, säg att du gärna svarar på frågor men att du kommer debitera för det.

Att alltid hitta kundens bakomliggande motivation och anpassa rapporteringen därefter är även det en viktig förutsättning för att lyckas, menar Andréas, vare sig det är friheten att vara sin egen chef eller att ha x antal nya kunder:

– När du vet kundens motivation kan du skapa snygga, visuella rapporter som den enkelt kan förstå. Det gör att du mer effektivt kan arbeta med rapporteringen som verktyg för styrning.

Det medelstora företaget

I det medelstora företaget behöver din byrå vara en schweizisk armékniv som kan trolla fram de lösningar som kunden vill ha. Dessutom behöver du vara flexibel, proaktiv och försöka sätta dig in i hur ekonomichefen tänker. Här kommer byrån in med sin tid, kompetens och vägledande processer som främsta verktyg:

– Din redovisningsbyrå kan komma in med stor erfarenhet och vägleda kunden. Och om du har en helhetstjänst för rapportering, prognos och budget blir det dessutom enklare att visualisera företagets ekonomi, säger Andréas och menar vidare att rapporteringen på ett medelstort företag ofta löper risk att bli alldeles för personberoende:

– Det som krävs är ett standardiserat rapporteringsverktyg som fler personer kan gå in i och plocka ut rapporter från, även när ekonomifunktionen inte är på plats.

Den mer komplexa kunden

Större företag och organisationer har ofta en ekonomiavdelning och ekonomiska processer på plats. Denna typ av kund vet exakt vad de vill ha och på vilket sätt, de kräver mer av en byrå och bjuder dessutom på mer komplexa problem.

– Här måste din redovisningsbyrå säkerställa att den har både personal som kan hantera en viss nivå av svårigheter samt verktyg för att utföra mer komplexa operationer, säger Andréas och fortsätter:

– Det är viktigt att kunna anpassa sig efter kundens redan etablerade processer, och ha rätt verktygslåda för att snabbt kunna ta fram det som behövs och krävs. Vill kunden ha hjälp med budget på projektnivå eller att skapa upp egna, specifika nyckeltal, ja då ska er verktygslåda innehålla just det.

Rätt verktyg, kompetens och processer

Med rätt verktyg, kompetens och processer kan din byrå snabbt skala upp och möta både nya behov och lösa problem – oavsett storlek och komplexitet på kunden. Genom att automatisera och standardisera delar av den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen frigör din byrå tid för att skapa kundvärde genom analys, insikter och rådgivning. Nyckeln till både nöjdare kunder och en mer lönsam verksamhet.

Vill du veta mer?

UCS One Economy ökar servicegraden med Oxceed

Att använda Oxceed innebär många mervärden för UCS One Economy och byråns kundföretag.

LÄS MER HÄR

Oxceed på 90 sekunder

Se hur Oxceed kan hjälpa dig att spara tid och minska risken för fel i den finansiella rapporteringen.

SE VIDEO

Den skalbar byrån - Har ni rätt verktyg för att växa?

Se inspelningen av seminariet från Ekonomi- & Företagsmässan 2022.

SE INSPELNINGEN

Skapa skräddarsydda rapporter

Skräddarsy rapporter och visualisera nyckeltal med några klick. Designa rapporter efter dina önskemål eller använd våra mallar.

OXCEED FÖR FÖRETAG

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter.