fbpx Skip to content

Effektiv rapportering viktigt för tillväxtbolaget EQL Pharma

Jennie Sterning ekonomichef EQL Pharma kundcase om Oxceed

Tidsbesparing, ökad säkerhet och flexibla rapporter. Det är tre fördelar som Jennie Sterning, ekonomichef på läkemedelsbolaget EQL Pharma, ser efter nästan tre år med Oxceed.

Vill du ta företagets finansiella rapportering till nästa nivå? Läs mer om Oxceed för företag här

EQL Pharma är en börsnoterad nordisk koncern i läkemedelsbranschen. De senaste åren har bolaget vuxit med över 30 procent om året och omsatte 72 miljoner kronor vid det senaste årsbokslutet.

– Tillväxten ställer krav på att strukturera upp processer och flöden så effektivt som möjligt, säger ekonomichefen Jennie Sterning.

För några år sedan satt hon flera timmar varje månad med manuell hantering av olika rapporter. Eftersom ekonomisystemet inte kunde presentera data på det sätt som behövdes byggde Jennie Sterning upp egna rapporter i Excel. Att föra över rådata dit tog dock tid, och dessutom fanns alltid en risk att något blev fel.

­– Jag insåg hur mycket tid jag la på att ta fram underlag för rapportering till ledningen. Jag ville effektivisera och slippa administrationen, berättar Jennie.

Lösningen blev Oxceed.

Integrerat med bokföringssystemet

EQL Pharma valde att testa Oxceed då det är integrerat med det ekonomisystem som bolaget använder. Det innebär att all bokföringsinformation flödar rakt in i Oxceed.

“Oxceed är lätt att använda och för den som vill finns det färdiga mallar för rapportering. För oss var det avgörande att det är enkelt att utforma sina egna rapporter. Standardrapportering är inget för mig, jag vill kunna titta på de bitar och de nyckeltal som är intressanta för oss.”
Jennie Sterning
Ekonomichef, EQL Pharma

Hon har idag ett femtontal mallar för rapporter som används månadsvis. Varje månad kan hon enkelt skicka visuellt presenterade rapporter till ledningen. Varje rapport tar några sekunder att generera – istället för som tidigare timmar av exportering och överföring av data till Excel.

EQL Pharma har också fått hjälp av Oxceed att utveckla de funktioner som koncernens rapporteringsprocess har krävt.

– Oxceed har varit lyhörda för våra behov, och det är väldigt värdefullt i ett samarbete, konstaterar Jennie Sterning.

Ökad säkerhet

Efter tre år med Oxceed ser Jennie Sterning tre primära vinster: tidsbesparingen, säkerheten och flexibiliteten i att enkelt kunna bygga egna rapporter.

– Jag sparar ungefär en halvdag i månaden med Oxceed. Och det är bara jag, mina kollegor sparar tid de också. Ju mer vi kan effektivisera, desto större blir kostnadsbesparingen för företaget när vi inte behöver ta in mer personal.

Säkerheten är en minst lika viktig vinst. När den manuella handpåläggningen försvinner minskar risken för fel väsentligt.

– Det finns många delar där det kan bli fel när du gör det manuellt, konstaterar Jennie Sterning.

Nästa steg – större nytta

Just nu ligger fokus för EQL Pharma och Jennie Sterning på koncernens höga tillväxttakt. Men planen är att dra ännu större nytta av Oxceed framöver genom att koppla på fler delar.

– Vi är bara i början. Det finns mycket funktionalitet kvar att utnyttja. Vi är i en expansiv fas och tar en process i taget. Men jag kommer definitivt att vidareutveckla hur vi använder Oxceed, säger Jennie Sterning.

EQL Pharma är en börsnoterad nordisk koncern i läkemedelsbranschen med fokus på att tillhandahålla generika- och specialläkemedel till den nordiska marknaden.

Om EQL Pharma

EQL Pharma är en börsnoterad nordisk koncern i läkemedelsbranschen med fokus på att tillhandahålla generika- och specialläkemedel till den nordiska marknaden.