fbpx Skip to content

Frågor och svar om Oxceed

Här finner du svar på vanliga frågor om Oxceed för dig som är intresserad av att modernisera företagets finansiella rapportering och uppföljning.

Oxceed är en molnbaserad tjänst som ger företag bättre överblick över sin ekonomi och gör det enkelt att skapa finansiella rapporter och beslutsunderlag. Genom att integrera Oxceed med sitt affärssystem kan företag visualisera och analysera aktuella bokföringsdata i realtid. Oxceed används av företag, koncerner och redovisningsbyråer.

Oxceed är ett komplement till ditt bokföringssystem. Dagens bokföringssystem har ofta begränsade möjligheter att skapa mer avancerade finansiella rapporter. Istället är det många som lägger timmar varje månad på att klippa och klistra mellan olika system och kalkylark för att kunna göra en djupare verksamhetsanalys. Oxceed är ett kraftfullt verktyg som erbjuder hög flexibilitet så att du kan anpassa företagets rapporter efter er bransch, verksamhet eller andra särskilda behov när det kommer till rapporternas struktur och innehåll.

Oxceed har färdiga integrationslösningar med de vanligaste bokförings- och redovisningssystemen såsom Fortnox, Visma.NET, Visma Administration, Visma e-Ekonomi, Björn Lundén, Hogia och 24SevenOffice. I tillägg till detta finns även möjlighet att utveckla särskilt anpassade integrationer till andra ERP-system via vårt API.

Oxceed är ett mycket användbart verktyg för dig som ekonomichef och är anpassat för att du både ska kunna utforma rapporter efter verksamhetens behov och för att spara tid så att du kan lägga mer fokus på analys och åtgärder. Efter att ha gått någon av våra utbildningar kommer du ha tillräckligt med kunskap att skapa rapporter och anpassade rapportmallar helt på egen hand.

Oxceed gör det möjligt att strukturera en resultatrapport efter konto- och kostnadsställe för att till exempel anpassas till en bransch eller efter verksamhetsspecifika krav och önskemål samt bygga in nyckeltal i rapporterna. Du kan välja att jämföra utfall med budget, föregående år, rullande 12 och prognos.