fbpx

Vad kostar Oxceed?

Oxceed finns för företag, koncerner och redovisningsbyråer. Välj det alternativ som passar dig bäst för att se prisuppgifter och information om vad som ingår.

  • Företag
  • Byrå
  • Koncern
  • All
Dashboard

Skapa en översiktsvy med lättförståeliga diagram och nyckeltal och få en överblick av företagets ekonomi i realtid.

Rapporter

Skapa rapporter för resultat, balans, projekt och kassaflöde snabbt och enkelt med hjälp av våra färdiga mallar.

Budget & Prognos

Skapa budgetar och prognoser enkelt utifrån föregående års utfall eller avancerat. Samarbeta med kunden för att löpande planera och följa framtiden.

Analys

Analysera och följ upp byråns kunders leverantörsskulder, kundfakturor, kostnadsfördelning, nyckeltal m. fl. i realtid.

Dokumenthantering

Skicka, dela och begär in dokument och ha ett samlat dokumentarkiv.

Designpaket

Skapa skräddarsydda resultatrapporter, balansrapporter och projektrapporter och gör särskilda anpassningar av Dashboarden.

Benchmarking

Jämför ert företags nyckeltal med andra företag i samma bransch och ge dem värdefulla insikter om hur de står sig mot konkurrenterna.

O-index

O-index poäng är en sammanställd bedömning av företagets prestation. Vi använder oss av 8 nyckeltal som vägs samman till en poängbedömning mellan 0 och 100 för att ge en samlad bild av företagets prestation idag och över tid.

Artikelberäkningar

Tillägg till budgetmodulen med möjlighet att registrera artiklar för att få en mer detaljerad uppdelning mellan pris och antal.

Personalberäkningar

Tillägg till budgetmodulen med möjlighet att registrera personal med löneuppgifter och kostnadsställe.

Koncernportal

Hantera koncernens alla bolag i samma konto samt visa resultatrapporter, balansrapporter, elimineringsrapporter och analyser för hela eller delar av er koncern.

Egna nyckeltal

Skapa egna formler för nyckeltal samt hantera extern data som sedan kan visas som en rad eller grafik i en rapport eller i översiktssidan.

Rådataexport

Tillägg där man kan exportera transaktioner eller budgetrader på lägsta nivå till Excel för vidare analys.

Byråportalen

Hantera byråns alla kunder i en och samma portal, med överblick på företagens status, automatiska notiser och kontroll över viktiga händelser

Dashboard

Skapa översiktsvyer för byråns alla kunder och anpassa dem beroende på respektive kundföretags verksamhet och bransch.

Rapporter

Skapa skräddarsydda rapporter för resultat, balans, projekt och kassaflöde eller använd våra färdiga mallar.

Budget & Prognos

Skapa budgetar och prognoser enkelt utifrån föregående års utfall eller avancerat. Samarbeta med kunden för att löpande planera och följa framtiden.

Analys

Analysera och följ upp byråns kunders leverantörsskulder, kundfakturor, kostnadsfördelning, nyckeltal m. fl. i realtid.

Dokumenthantering

Säkerställ att er dokumenthantering och kommunikation med byråns kunder är GDPR-säker. Skicka, dela och begär in dokument och ha ett samlat dokumentarkiv under ett och samma tak.

Benchmarking

Jämför ert företags nyckeltal med andra företag i samma bransch och ge dem värdefulla insikter om hur de står sig mot konkurrenterna.

Branding

Stärk relationen med era kunder genom att anpassa gränssnittet med er byråns egen logotyp och färgpalett.

O-index

O-index poäng är en sammanställd bedömning av företagets prestation. Vi använder oss av 8 nyckeltal som vägs samman till en poängbedömning mellan 0 och 100 för att ge en samlad bild av företagets prestation idag och över tid.

Chatt

Ha en snabb dialog med era kunder genom vår integrerade chat-funktion.

Dashboard

Skapa en översiktsvy med lättförståeliga diagram och nyckeltal och få en överblick av företagets ekonomi i realtid.

Rapporter

Skapa rapporter för resultat, balans, projekt och kassaflöde snabbt och enkelt med hjälp av våra färdiga mallar.

Budget & Prognos

Skapa budgetar och prognoser enkelt utifrån föregående års utfall eller avancerat. Samarbeta med kunden för att löpande planera och följa framtiden.

Analys

Analysera och följ upp byråns kunders leverantörsskulder, kundfakturor, kostnadsfördelning, nyckeltal m. fl. i realtid.

Dokumenthantering

Skicka, dela och begär in dokument och ha ett samlat dokumentarkiv.

Designpaket

Skapa skräddarsydda resultatrapporter, balansrapporter och projektrapporter och gör särskilda anpassningar av Dashboarden.

Benchmarking

Jämför ert företags nyckeltal med andra företag i samma bransch och ge dem värdefulla insikter om hur de står sig mot konkurrenterna.

O-index

O-index poäng är en sammanställd bedömning av företagets prestation. Vi använder oss av 8 nyckeltal som vägs samman till en poängbedömning mellan 0 och 100 för att ge en samlad bild av företagets prestation idag och över tid. 

Artikelberäkningar

Tillägg till budgetmodulen med möjlighet att registrera artiklar för att få en mer detaljerad uppdelning mellan pris och antal.

Personalberäkningar

Tillägg till budgetmodulen med möjlighet att registrera personal med löneuppgifter och kostnadsställe.

Koncernportal

Hantera koncernens alla bolag i samma konto samt visa resultatrapporter, balansrapporter, elimineringsrapporter och analyser för hela eller delar av er koncern.

Egna nyckeltal

Skapa egna formler för nyckeltal samt hantera extern data som sedan kan visas som en rad eller grafik i en rapport eller i översiktssidan. 

Rådataexport

Tillägg där man kan exportera transaktioner eller budgetrader på lägsta nivå till Excel för vidare analys.

Byråportalen

Hantera byråns alla kunder i en och samma portal, med överblick på företagens status, automatiska notiser och kontroll över viktiga händelser

Branding

Stärk relationen med era kunder genom att anpassa gränssnittet med er byråns egen logotyp och färgpalett.

Chatt

Ha en snabb dialog med era kunder genom vår integrerade chat-funktion.

Dashboard

Skapa en översiktsvy med lättförståeliga diagram och nyckeltal och få en överblick av företagets ekonomi i realtid.

Rapporter

Skapa rapporter för resultat, balans, projekt och kassaflöde snabbt och enkelt med hjälp av våra färdiga mallar.

Budget & Prognos

Skapa budgetar och prognoser enkelt utifrån föregående års utfall eller avancerat. Samarbeta med kunden för att löpande planera och följa framtiden.

Analys

Analysera och följ upp byråns kunders leverantörsskulder, kundfakturor, kostnadsfördelning, nyckeltal m. fl. i realtid.

Dokumenthantering

Skicka, dela och begär in dokument och ha ett samlat dokumentarkiv.

Designpaket

Skapa skräddarsydda resultatrapporter, balansrapporter och projektrapporter och gör särskilda anpassningar av Dashboarden.

Benchmarking

Jämför ert företags nyckeltal med andra företag i samma bransch och ge dem värdefulla insikter om hur de står sig mot konkurrenterna.

O-index

O-index poäng är en sammanställd bedömning av företagets prestation. Vi använder oss av 8 nyckeltal som vägs samman till en poängbedömning mellan 0 och 100 för att ge en samlad bild av företagets prestation idag och över tid.

Artikelberäkningar

Tillägg till budgetmodulen med möjlighet att registrera artiklar för att få en mer detaljerad uppdelning mellan pris och antal.

Personalberäkningar

Tillägg till budgetmodulen med möjlighet att registrera personal med löneuppgifter och kostnadsställe.

Koncernportal

Hantera koncernens alla bolag i samma konto samt visa resultatrapporter, balansrapporter, elimineringsrapporter och analyser för hela eller delar av er koncern.

Egna nyckeltal

Skapa egna formler för nyckeltal samt hantera extern data som sedan kan visas som en rad eller grafik i en rapport eller i översiktssidan.

Rådataexport

Tillägg där man kan exportera transaktioner eller budgetrader på lägsta nivå till Excel för vidare analys.

Text 1

Text 1

Text 1

Text 555

Text 1

Text 1