fbpx Skip to content

Fem kännetecken hos den moderna ekonomen

Oxceed Fem kännetecken hos den moderna ekonomen CFO business controller

När omvärlden förändras i snabb takt är det inte längre hållbart att fortsätta med föråldrade arbetssätt. Bland våra kunder hittar vi många ekonomichefer, business controllers och företagsledare som har skapat vanor och arbetssätt för att jobba smart, modernt och effektivt. Här är fem kännetecken vi ser hos dem.

Vill du ta företagets finansiella rapportering till nästa nivå? Läs mer om Oxceed för företag här

1. Fokuserar framåt

Ekonomer har traditionellt sett haft fokus på historiska data, eftersom det är den som har varit tillgänglig. Men i en föränderlig värld behöver vi titta framåt i stället för bakåt. Och vi behöver göra det ofta – i många fall varje månad, ibland oftare.

Under pandemin har förutsättningarna förändrats dramatiskt för många företag, ofta med mycket kort varsel. Snabba förändringar kan bland annat påverka likviditetsprognosen och kräva åtgärder.

Våra kunder jobbar ofta med prognoser och realtidsdata för att titta framåt – och kan snabbt anpassa sina beslut utifrån förutsättningarna.

2. Använder standardiserade lösningar

Att jobba med specialbyggda lösningar i Excel är tidskrävande. Ju mer komplex lösningen blir, desto svårare är den att underhålla. Dessutom ökar risken för fel. Du kan också bli beroende av konsulter för att hantera lösningen.

Ett sätt att bli mer effektiv är att använda standardiserade lösningar. I stället för att bygga ett skräddarsytt verktyg anpassar den moderne ekonomen företagets kontoplaner och struktur till standard.

Då får du ett system som automatiskt speglar de förändringar du gör i ditt ekonomisystem, utan manuell hantering. Du får fungerande support, slipper konsultberoende och har en lösning som du själv kan behärska fullt ut.

3. Jobbar med molntjänster

Att använda tjänster i molnet är som regel mer kostnadseffektiv. Du slipper höga installationskostnader och betalar bara för det du använder.

Molntjänster är enklare att integrera med andra system, mer skalbara och ofta självinstruerande. Du kan komma igång snabbt utan att lägga tid på långa utbildningar.

En annan fördel är att du får nytta av de förbättringar leverantören gör i systemet direkt, utan att behöva installera nya versioner.

Även säkerheten är bättre – en bra molntjänst har resurser att hålla en säkerhetsnivå som är svår att uppnå för enskilda företag.

4. Har realtidskoll på likviditet och kostnader

Många år av stark konjunktur har fått oss att tappa fokus på likviditeten. Under 2020 förstod de flesta att detta inte längre funkar – vi måste hålla koll på likviditetsprognosen. Det är lika viktigt oavsett om förändringarna beror på externa faktorer som en pandemi, eller på att bolaget är inne i en tillväxtfas.

En realtidsuppdaterad kostnadskontroll är lika viktig. För en modern ekonom är kostnadskontroll a och o för att driva verksamheten effektivt. Använd realtidskontrollen till att skärpa marginalerna och göra besparingar på rätt ställen.

5. Kombinerar standardnyckeltal med egna

Genom att kombinera verksamhetens unika parametrar med standardiserade finansiella nyckeltal får den moderne ekonomen en lättfattlig och relevant överblick över företagets ekonomiska situation.

Finansiella nyckeltal är självklart viktiga att följa. Men många gånger är egna nyckeltal som anpassats till verksamheten lika viktiga. Kanske vill ni se intäkter per kund, region eller säljare, eller beläggningsgraden hos era konsulter. För andra kan viktiga nyckeltal vara ARR-tillväxt per befintlig kund och churn.

När ni kombinerar de nyckeltal som är relevanta för just er verksamhet med finansiella nyckeltal får ni ett modernt och effektivt beslutsunderlag.

Verktyget för den moderna ekonomen

Vill du ta företagets finansiella rapportering till nästa nivå? Men Oxceed kan du skräddarsy era rapporter och visualisera era nyckeltal med några klick. Skapa trovärdigare budgetar och prognoser och få en ekonomisk överblick av företaget i realtid.

Läs mer om Oxceed för företag här