fbpx Skip to content

Fem skäl att undvika Excel för din likviditetsbudget

Att ha koll på likviditeten är avgörande för varje företags framgång, oavsett om verksamheten är nystartad eller etablerad, stor eller liten. Men att hantera den i Excel kan begränsa din förmåga att fatta välgrundade beslut. Här listar vi fem anledningar till varför du inte ska planera företagets likviditet i Excel.

1. Tidskrävande manuell process

Att skapa och upprätthålla en likviditetsbudget i Excel kräver mycket manuellt arbete. Detta inkluderar inte bara uppbyggnaden av budgeten utan också dess löpande underhåll. Att manuellt mata in och uppdatera siffror är både tidskrävande och ökar risken för mänskliga misstag, vilket kan leda till att din bild av företagets likvida ställning blir både missvisande och inaktuell.

2. Många personer – ett enda arbetsdokument

Ett vanligt förekommande problem i Excel är att flera personer arbetar i ett och samma arbetsdokument. Detta kan snabbt resultera i att det existerar flera olika versioner av dokumentet vilket skapar förvirring kring vilken den senaste versionen är och vem som faktiskt har den. Att koordinera uppdateringar och ändringar blir ofta en logistisk mardröm.

Boka en demo och upptäck Oxceed från insidan

Se hur Oxceed kan hjälpa dig att spara tid, minska risken för fel och ge dig värdefulla insikter om företagets ekonomi.

3. Flera olika versioner att upprätthålla 

Det är inte ovanligt att ett bolag behöver flera olika versioner av likviditetsbudgeten. Du vill ha en version med en investering av utomstående kapital, och en utan – eller en där du träffar budgetmålen, och en där det går bättre eller sämre än planerat. Att hålla fem-sex olika versioner av er likviditetsbudget uppdaterade blir snabbt ohållbart och därmed tappar budgeten sitt syfte i att vara ett uppdaterat underlag för viktiga beslut.

4. Komplexitet och felkällor

Excel ger dig stora möjligheter i skapandet av avancerade formler, men det ökar samtidigt komplexiteten och risken för fel. För att undvika fel eller korrigera misstag krävs avancerad kunskap om både Excel och finansiell planering. En liten felräkning eller ett överskrivet värde kan ha stora konsekvenser för budgetens tillförlitlighet.

Varför Oxceed? Lyssna på våra kunder.

Oxceed används av över 10000 företag och 200 redovisningsbyråer i Sverige. Läs fler av våra kunders omdömen i våra kundcase. 

5. Hantering av koncernlikviditet

Att göra en samlad likviditetsbudget för att säkerställa täckning för koncerner och komplexare verksamhetsstrukturer blir en rejäl utmaning i Excel. Om koncernens bolag arbetar i olika bokföringssystem skapas ännu fler datakällor att hämta information från. Jobbar bolagen i koncernen dessutom med olika valutor finns det ingen bra lösning för att hantera växelkurser. 

Ett modernare sätt 

Genom att hantera och planera bolagets likviditet på ett modernare och enklare sätt kan du börja använda likviditetsbudgeten som ett underlag för viktiga beslut.

Utifrån företagets resultatbudget, och med automatiska uppdateringar baserade på realtidsdata, kan du enkelt skapa flera olika versioner av din likviditetsbudget i Oxceed. Du kan därefter löpande uppdatera och dela din likviditetsbudget med kollegor, utan risk för formelfel eller överskrivna värden.

Vill du veta mer?

Ekonomi- och personalchef till Oxceed

Likviditetsbudget på några minuter

Planera företagets likviditet och presentera den i lättförståeliga grafer i Oxceed för att se hur budgeten påverkar likviditeten.

LÄS MER HÄR

Smartare rapportering och uppföljning

Oxceed hjälper dig att spara tid, minskar risken för fel och ger dig värdefulla insikter om företagets ekonomi.

OXCEED FÖR FÖRETAG

När är det dags att sluta rapportera i Excel?

Vi listar tre av de största utmaningarna vid rapportering i Excel – och ger tips på hur de kan lösas.

LÄS ARTIKELN HÄR

Läs kundcase från Oxceed

Läs artiklar om hur våra kunder använder Oxceed till sin rapportering, budgetering och finansiella uppföljning.

LÄS KUNDCASE

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter.