fbpx Skip to content

Framåtriktad rapportering löser tre vanliga problem i ert företag

Oxceed Framåtriktad rapportering

När omvärlden förändras allt snabbare krävs ett modernare förhållningssätt till företagets finansiella rapportering. För att kunna agera kvickt och ändra kurs när förutsättningarna förändras behöver ni aktuella och relevanta beslutsunderlag. Med framåtriktad rapportering stärker ni relevansen i den finansiella rapporteringen som strategiskt verktyg för att styra verksamheten.

Här är tre vanliga problem som många företag upplever och hur ni löser dem med framåtriktad rapportering.

Vill du ta företagets finansiella rapportering till nästa nivå? Läs mer om Oxceed för företag här

Problem 1. Ni jämför årets utfall mot historiska data

Ofta innebär rapportering att du jämför utfallet med data från föregående år eller ännu längre bakåt. Visst kan det vara relevant att ta med tidigare utfall i beräkningen. Men när du helt förlitar dig på att blicka bakåt blir du passiv. I värsta fall säger rapporteringen inte något om hur företaget utvecklas. Går ni i rätt riktning?

Lösning: Jämför istället utfallet mot företagets målsättningar. Genom att titta framåt och jämföra med målen kan ni styra verksamheten åt rätt håll. Ni kan inte påverka det förflutna, men ni kan förändra riktningen framåt. Då bör fokus ligga på de mål ni ska uppnå.

Problem 2. Ni jobbar mot en inaktuell budget

Ofta innebär rapportering att jämföra med den budget som sattes i början av året, eller ännu längre tillbaka. Men som man säger – det enda vi egentligen vet om budgeten är att den inte kommer att stämma med utfallet. Ju längre in på året ni kommer, desto mindre sannolikt är det att budgeten är relevant.

Lösning: Om ni arbetar aktivt med att uppdatera prognoser löpande under året skapar ni trovärdiga förutsägelser av framtiden. Det ger er ett aktuellt beslutsunderlag. Det tvingar er också att tänka igenom varför siffrorna ser ut som de gör, och hur det kommer att se ut framåt. Hur kan ni påverka resultatet?

Problem 3. Ni rapporterar och följer upp för sällan

Med ett traditionellt synsätt på rapportering rapporterar och utvärderar de flesta för sällan. Det begränsar möjligheterna att vidta åtgärder i tid. Om det går lång tid mellan det att perioden är slut och rapporten är klar finns en risk att rapporten hunnit bli inaktuell redan när den kommer. Då kan det vara för sent att agera.

Lösning: Genom en regelbunden rapportering med tätare uppföljningar får ni snabbt reda på när förutsättningarna förändras. Säljer ni bättre än väntat kan ni växla upp, kanske nyanställa eller öka marknadsbudgeten. Går verksamheten sämre kan ni snabbare kapa kostnader och förebygga framtida problem.

I ett krisläge kan ett snabbt agerande utgöra skillnaden mellan att anpassa sig eller gå i konkurs. Exakt hur ofta uppföljning och rapportering bör göras varierar beroende på bransch och företagets förutsättningar.

Sammanfattning

När ni går över till en framåtriktad rapportering blir resultatet att:

• Ni får ett relevantare verktyg för att styra verksamheten.

• Ni fattar beslut baserat på uppdaterade underlag löpande under året.

• Ni blir mer snabbfotade och kan växla upp när det går bra eller bromsa när det går sämre.

Med en framåtriktad rapportering får ni ett mer relevant beslutsunderlag som hjälper er att fatta bättre beslut och öka företagets lönsamhet.

Oxceed är verktyget för den moderna ekonomen

Vill du ta företagets finansiella rapportering till nästa nivå? Med Oxceed kan du skräddarsy era rapporter och visualisera era nyckeltal med några klick. Skapa trovärdigare budgetar och prognoser och få en ekonomisk överblick av företaget i realtid.

Läs mer om Oxceed för företag här