fbpx Skip to content

Framåtriktad rapportering löser tre vanliga problem i ert företag

När omvärlden förändras allt snabbare krävs ett modernare förhållningssätt till företagets finansiella rapportering. För att kunna agera kvickt och ändra kurs när förutsättningarna förändras behöver ni aktuella och relevanta beslutsunderlag.

Med framåtriktad rapportering stärker ni relevansen i den finansiella rapporteringen som strategiskt verktyg för att styra verksamheten. Här är tre vanliga problem som många företag upplever och hur ni löser dem med framåtriktad rapportering.

Problem 1. Ni jämför årets utfall mot historiska data

Ofta innebär rapportering att du jämför utfallet med data från föregående år eller ännu längre bakåt. Visst kan det vara relevant att ta med tidigare utfall i beräkningen. Men när du helt förlitar dig på att blicka bakåt blir du passiv. I värsta fall säger rapporteringen inte något om hur företaget utvecklas. Går ni i rätt riktning?

Jämför istället utfallet mot företagets målsättningar. Genom att titta framåt och jämföra med målen kan ni styra verksamheten åt rätt håll. Ni kan inte påverka det förflutna, men ni kan förändra riktningen framåt. Då bör fokus ligga på de mål ni ska uppnå.

Problem 2. Ni jobbar mot en inaktuell budget

Ofta innebär rapportering att jämföra med den budget som sattes i början av året, eller ännu längre tillbaka. Men som man säger – det enda vi egentligen vet om budgeten är att den inte kommer att stämma med utfallet. Ju längre in på året ni kommer, desto mindre sannolikt är det att budgeten är relevant.

Om ni arbetar aktivt med att uppdatera prognoser löpande under året skapar ni trovärdiga förutsägelser av framtiden. Det ger er ett aktuellt beslutsunderlag. Det tvingar er också att tänka igenom varför siffrorna ser ut som de gör, och hur det kommer att se ut framåt. Hur kan ni påverka resultatet?

Problem 3. Ni rapporterar och följer upp för sällan

Med ett traditionellt synsätt på rapportering rapporterar och utvärderar de flesta för sällan. Det begränsar möjligheterna att vidta åtgärder i tid. Om det går lång tid mellan det att perioden är slut och rapporten är klar finns en risk att rapporten hunnit bli inaktuell redan när den kommer. Då kan det vara för sent att agera.

Genom en regelbunden rapportering med tätare uppföljningar får ni snabbt reda på när förutsättningarna förändras. Säljer ni bättre än väntat kan ni växla upp, kanske nyanställa eller öka marknadsbudgeten. Går verksamheten sämre kan ni snabbare kapa kostnader och förebygga framtida problem.

I ett krisläge kan ett snabbt agerande utgöra skillnaden mellan att anpassa sig eller gå i konkurs. Exakt hur ofta uppföljning och rapportering bör göras varierar beroende på bransch och företagets förutsättningar.

Sammanfattning

När ni går över till en framåtriktad rapportering blir resultatet att:

Med en framåtriktad rapportering får ni ett mer relevant beslutsunderlag som hjälper er att fatta bättre beslut och öka företagets lönsamhet.

 

Vill du veta mer?

Effektivare budgetprocess och uppföljning

Förenkla företagets budgetprocess och inkludera budget och prognos på ett naturligt sätt i den finansiella rapporteringen.

LÄS MER HÄR

Åtta nyckeltal du bör ha koll på

8 nyckeltal du bör ha koll på

I den här guiden har vi sammanställt 8 nyckeltal som vi tycker att du som ekonomichef bör ha koll på.

LADDA NER GUIDEN HÄR

Skapa skräddarsydda rapporter

Skräddarsy rapporter och visualisera nyckeltal med några klick. Designa egna rapporter eller använd våra mallar.

OXCEED FÖR FÖRETAG

Läs fler artiklar från Oxceed

Här finner du artiklar, nyheter, jobbannonser och kundcase med mer från Oxceed.

LÄS FLER ARTIKLAR

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter. 

Denna webbplats använder cookies

Vi lagrar cookies på din dator för att anpassa innehållet och upplevelsen av den här webbplatsen och i andra medier. För mer information läs vår integritetspolicy.