fbpx Skip to content

Fullservicebyrån UCS One Economy ökar servicegraden med hjälp av Oxceed

UCS One Economy är en fullskalig ekonomibyrå med tjänster för både stora och små företag och använder Oxceed för att förse sina kunder med ekonomiska rapporter och beslutsunderlag.

En modern fullservicebyrå med ambition att hjälpa kunden till framgång

Som fullservicebyrå har UCS One Economy åtaganden mot en mängd olika typer av företag som skiljer sig i sin verksamhet, sin storlek och i sina behov av tjänster. Oavsett om det gäller enkel mindre företag eller avancerad koncernhantering så är målet alltid att hjälpa kunden att bli mer framgångsrik. För att kunna göra detta är det viktigt för byrån att ha moderna arbetsprocesser och rätt digitala verktyg.

En byråportal med möjlighet till både standardisering och flexibilitet

Med hjälp av Oxceed kan UCS One Economy hantera sina kunder i en och samma tjänst. Bland de många funktioner som Oxceed erbjuder har man bland annat nytta av att kunna designa sina egna rapporter och anpassa dem efter respektive kunds behov och önskemål.

Genom att skapa rapportmallar som antingen är gemensamma för alla kunder eller särskilt anpassade för respektive kund så underlättar man den månatliga rapporteringen.

Tack vare Oxceeds byråportal-funktion kan de hantera och överblicka byråns samtliga kundföretag, dela dokument och sköta kommunikationen med respektive kundföretag på ett GDPR-säkert sätt.

“Oxceed kombinerar avancerade uppföljningsmetoder med enkelhet. Förmågan att knyta samman de olika ekonomisystem vi jobbar med i ett gemensammt rapportsystem var avgörande i valet. Möjligheten att styra Oxceed efter kundens ekonomiska behov och nivå är en stor styrka.“
Christian Rydkvist
Vice VD, UCS One Economy

Bidrar till tidsbesparingar och ökad lönsamhet

Att använda Oxceed innebär många mervärden för UCS One Economy och byråns kundföretag.

1. Ökad servicegrad och fakturering

Tack vare den rika funktionaliteten i Oxceed kan byrån erbjuda ett mer förädlat och specialanpassat tjänsteutbud mot sina kunder och på så sätt öka byråns intäkter och lönsamhet.

2. Värdefull tidsbesparing och ökad effektivitet

Genom att standardisera och automatisera sina processer kan byrån spara många administrativa och kompetensintensiva timmar varje månad, vilket i det långa loppet innebär kostnadsbesparingar.

3. Förbättrad kommunikation med kund

Tack vare möjligheten att dela och samla in underlag och rapporter på ett GDPR-säkert sätt, få statusnotiser och hantera behörigheter så att rätt konfidentiell information enbart blir tillgänglig för behöriga personer får byrån en smidigare och närmare kommunikation med sina kunder.

UCS One Economy är en fullskalig ekonomibyrå med tjänster för både stora och små företag. De erbjuder ett brett utbud av tjänster, från redovisning och lön till rådgivning och utbildning. Läs mer om UCS One Economy på www.ucsone.se.

UCS One Economy är en fullskalig ekonomibyrå med tjänster för både stora och små företag. De erbjuder ett brett utbud av tjänster, från redovisning och lön till rådgivning och utbildning. Läs mer om UCS One Economy på www.ucsone.se.