fbpx Skip to content

Funktioner

Oxceed finns för företag, koncerner och redovisningsbyråer och innehåller många avancerade funktioner som förenklar er finansiella rapportering och uppföljning.


Rapporter

Skapa enkelt rapporter för resultat, balans, projekt och kassaflöde med hjälp av våra mallar.


Översikt

Skapa översiktssidor med diagram och nyckeltal och få en överblick av företagets ekonomi i realtid.


Budget & Prognos

Skapa budgetar och prognoser och samarbeta i organisationen för att planera er framtid.


Analys

Analysera och följ upp leverantörsskulder, kundfakturor, kostnadsfördelning, nyckeltal m. fl. i realtid.


Nyckeltal

Analysera verksamheten och berika era rapporter med hundratals färdiga nyckeltal från vårt nyckeltalsbibliotek.


Dokumenthantering

Skicka, dela och begär in dokument på ett säkert sätt och ha ett samlat dokumentarkiv.


Designpaket

Skräddarsy resultatrapporter, balansrapporter, projektrapporter och dashboard.


Benchmarking

Jämför ert företags nyckeltal med andra företag i samma bransch och få insikt om hur ni står er mot konkurrenterna.


O-index

O-index är en sammanvägning av nyckeltal som ger en indikation om företagets prestation idag och över tid.


Artikelberäkningar

Ett tillägg till budgetmodulen för en mer detaljerad uppdelning mellan artiklars antal och pris.


Personalberäkningar

Ett tillägg till budgetmodulen med möjlighet att registrera personal med löneuppgifter och kostnadsställe.


Koncernportal

Hantera koncernens alla bolag i samma konto samt visa rapporter och analyser för hela eller delar av er koncern.


Egna nyckeltal

Skapa egna formler för nyckeltal samt hantera extern data och visualisera dem i dashboard och rapporter.


Rådataexport

Ett tillägg för att exportera transaktioner eller budgetrader till Excel för vidare analys.


Branding

Anpassa gränssnittet och rapportmallar med er logotyp och färgpalett.

Prova Oxceed kostnadsfritt i 10 dagar

Starta en kostnadsfri testprenumeration eller boka en demo, så hjälper vi dig att komma igång.

Nyhet! Likviditetsbudget i Oxceed är här

Likviditeten är en helt avgörande fråga för ett företags överlevnad och framgång. Därför lanserar vi nu likviditetsbudget i Oxceed. 

Låt oss visa hur kan upprätta en likviditetsbudget i Oxceed på bara ett par minuter. Vi går igenom de moment som räknas ut automatiskt och vilka tillägg du kan göra manuellt.