fbpx Skip to content

Kom igång med hållbarhetsanalys – Tre nyckeltal för minskad klimatpåverkan

I en tid av klimatförändringar och miljöutmaningar är det dags att börja mäta och följa upp företagets klimatpåverkan. En uppgift som kan kännas både tidskrävande, dyr och tung, för hur kommer man igång och vilka nyckeltal börjar man med? Och – finns det ett enklare sätt?

 Att som företag mäta sitt klimatavtryck är för många företag en komplex och kostsam process. Men med både legala krav och förväntningar från omvärlden och intressenter behöver vi alla minska våra klimatutsläpp och enkelt kunna rapportera dess avtryck.

Enligt en undersökning gjord av OP företagsbanken har upp till 42 % av storföretagen redan varit tvungna att byta leverantörer på grund av bristande kontroll över klimatpåverkan. För att fortsätta vara en attraktiv partner för större aktörer är det en siffra som gör det mer relevant än någonsin att ha koll på det egna företagets koldioxidutsläpp. 

Totala utsläppen viktigast 

Att börja mäta företagets klimatavtryck involverar en genomlysning av ett eller flera klimatpåverkande nyckeltal, vilket kan kännas som en komplex uppgift att komma igång med. 

Ett första steg är att börja mäta och följa upp företagets totala utsläpp, och huruvida dessa minskar över tid. Företag genomgår förändringar under ett år – medarbetare tillkommer och försvinner, omsättningen kan minska eller öka. Att då mäta klimatpåverkan per anställd eller MSEK-omsättning är också relevant eftersom hänsyn då kan tas till företagets organiska tillväxt. Här gäller det att säkerställa att utsläppen inte ökar över tid. 

Tre centrala nyckeltal att titta på

På kategorinivå bör företaget givetvis mäta de nyckeltal som ger störst klimatpåverkan, här listar vi tre stycken som ofta väger tungt. 

1. Transport

Transport av olika slag, vare sig det gäller tjänsteresor eller företagets egna fordon är en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Men det gäller att följa upp nyckeltal för de transporter som är relevant för just ditt företag. För tjänsteföretag är det ofta flygresor, om ni har egna bilar kan deras utsläpp vara relevanta, och driver ni ett fraktbolag är det snarare utsläpp från frakt som är av intresse att följa upp. Genom att övervaka och minska klimatpåverkan från företagets transportaktiviteter, med till exempel en miljöpolicy att flygresor ska undvikas, kan ni snabbt göra betydande framsteg mot en minskad påverkan. 

2. Lokaler

Energiförbrukningen i företagslokaler är en annan viktig aspekt. Kanske har ert mönster ändrats sedan pandemin och fler anställda jobbar hemma i betydligt större utsträckning än när företaget skaffade lokalerna? Genom att optimera lokalens storlek och energiförbrukning utefter nuvarande situation kan ditt företag både spara pengar och minimera er klimatpåverkan. Att tänka klimatsmart när det kommer till energieffektiva fastigheter öppnar också upp möjligheterna för gröna lån, och därmed ytterligare en möjlighet att minska bolagets kostnader. 

3. Mat och dryck

Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar klimatet på många olika sätt. Maten påverkar miljön i hela livsmedelskedjan, från jord till bord. Genom att till exempel minska andelen kött och försöka tänka grönt och närproducerat när ni beställer mat till konferenser och företagsevent minskas utsläppen av växthusgaser. En stor bov inom mat och dryck är också matsvinnet, planera era inköp och ta hand om resterna, även på arbetet. 

Dessa tre nyckeltal utgör en bra grund att bygga vidare på och utveckla mer specifika mätetal som är relevanta för just er bransch och verksamhet.

Enkel hållbarhetsuppföljning i Oxceed 

I Oxceed kan du på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt mäta, följa upp och minska företagets klimatpåverkan. Funktionen beräknar automatiskt företagets koldioxidutsläpp, baserat på befintlig bokföringsdata och presenterar uträkningarna fördelade i olika nyckeltal. På så vis kan du enkelt följa företagets klimatavtryck och snabbt få en överblick över de områden som just ert företag påverkar mest. 

Informationen kan sedan användas i både rapporter och presentationer – oavsett om det är till kunder, styrelse, personal eller investerare.  

Vill du veta mer?

Oxceed lanserar Hållbarhetsanalys i samarbete med impact-bolaget GoClimate

För att hjälpa fler företag att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete lanserar Oxceed den nya funktionen Hållbarhetsanalys.

LÄS MER HÄR

Smarta rapporter på 30 sekunder

Aldrig har det gått så snabbt att sammanställa en månadsrapport och få en insiktsfull analys i löpande text!

SE VIDEO

On-demand: Hållbarhetsanalys – Mät företagets klimatpåverkan med Oxceed

Med Hållbarhetsanalys sänker vi tröskeln för ditt företag att börja mäta,analysera och minska er klimatpåverkan.

SE INSPELNINGEN

Upptäck Oxceed från insidan

Prova Oxceed gratis och utan förbindelser genom att starta ett testkonto. Eller boka ett möte för att få en kostnadsfri demonstration.

PROVA GRATIS

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter.