fbpx Skip to content

Kostnadsbesparingar i fokus – tre sätt att kostnadsminimera 

I tider av osäkra prognoser, inflation och räntehöjningar har ett stort fokus vuxit fram inom många bolag: spara pengar där det går. Denna prioritering hamnar ofta på ekonomichefens axlar. Läs vidare för tre sätt att kostnadsminimera i ditt bolag.  

Med en konjunktur i nedgång, höga räntor och en oroande inflation, har den ekonomiska situationen genomgått en påtaglig förändring på bara några år. Förutsättningarna är helt enkelt inte vad de brukade vara för många bolag, inte minst gällande strategi och vad som ligger i topp på agendan.  

Många har en snävare budget än tidigare 

Oxceed COO Jonathan Bernelöv konstaterar:  

– Vi har verkligen sett en hög grad av kostnadsbesparingsfokus bland svenska företag under det senaste året. Många CFO:er har fått i uppdrag från ledningen att se över kostnadsstrukturen och det är något som vi tror kommer att fortsätta, säger Jonathan och fortsätter:  

– Vi ser även en påtaglig ökning i användningen av vår prognosfunktion, då företag vill planera för olika potentiella utfall. Vi har absolut märkt att bolag har en snävare budget i år jämfört med förra året. 

Kostnadsbesparingar på tre sätt 

 Ja, det är en stor prioritet hos många företag att se över sin kostnadsstruktur. Men var kan det finnas möjlighet att spara in –  och hur går du till väga?  

Jonathan Bernelöv betonar vikten av att kontinuerligt och proaktivt söka efter kostnadsbesparingar inom företaget. Samt att involvera hela företaget eller organisationen i arbetet, allt från ledning till anställda. Det behöver inte handla om att skära ned kostnader till varje pris utan snarare om att balansera kostnadsminimering med bibehållen kvalitet på produkter och tjänster. Här är hans tre förslag på kostnadsbesparingar inför kommande budgetår: 

 1. Leverantörsanalys

När du gör en leverantörsanalys ser du över alla dina leverantörer och får en överblick över vad du betalar för olika typer av tjänster. Finns det plats för omförhandling eller byte av leverantör? Här kan du ofta spara in mer pengar än du tror.  

2. Kostnadsanalys

Genom att göra en kostnadsanalys ser du olika kostnadsgrupper i relation till totala kostnader över tid. Det är ett enkelt sätt att se huruvida kostnader skenar i väg. I en kostnadsanalys kan du dessutom sätta in nyckeltal, till exempel marknadsföringsbudgeten i relation till totala kostnader i % ska hålla sig mellan x % och y %. 

3. Kassaflödesanalys

Att ha stenkoll på kassaflödet är viktigt både på kort och lång sikt. Se till att ha koll på kassaflödet från den löpande verksamheten men att även ha en likviditetsbudget som ständigt korrelerar med resultatprognosen för året, månads- eller kvartalsvis. Det ger dig en bra bild över hur långt kassan räcker.  

– Genom att ha full koll på ert kassaflöde kan du bättre planera för framtida utgifter och undvika att hamna i en situation där du måste ta lån eller sälja av tillgångar för att klara dig. När du har analyserat leverantörerna, gjort en kostnadsanalys och skapat en kassaflödesplan så har du en bra grund för att hitta kostnadsbesparingar och skapa en budget utifrån det, avslutar Jonathan.  

 

Vill du veta mer?

Budget och prognos med Oxceed

Förenkla företagets budgetprocess och inkludera budget och prognos på ett naturligt sätt i den finansiella rapporteringen.

LÄS MER HÄR

On-demand: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Ett inspelat webinar med konkreta tips på hur ditt företag kan få bättre kontroll över era kostnader.

SE INSPELNINGEN

Budget 2024: De vanligaste utmaningarna och de bästa lösningarna

Vår COO Jonathan Bernelöv listar de tre största utmaningarna med budgetarbetet för 2024 - men ger dig också de bästa lösningarna.

LÄS MER HÄR

On-demand: Likviditetsbudget

Ett inspelat webinar för dig som vill få en demonstration av Likviditetsbudget i Oxceed.

SE INSPELNINGEN

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter. 

Denna webbplats använder cookies

Vi lagrar cookies på din dator för att anpassa innehållet och upplevelsen av den här webbplatsen och i andra medier. För mer information läs vår integritetspolicy.