fbpx Skip to content

Markant tidsbesparing i rapporteringsarbetet för Kungshem Fastigheter 

Familjeägda Kungshem Fastigheter är fjärde generationens fastighetsförvaltare, med verksamhet i Nyköping och Oxelösund. För att få en tydligare överblick över företagets ekonomi, förbättra rapporteringen och enklare uppfylla sina finansiella mål har de valt att använda Oxceed.

– Oxceed har varit lätt att komma igång med och anpassa efter våra behov. Det är en betydande förbättring jämfört med vårt tidigare system som var komplicerat och övermäktigt att hantera, säger Anna Klingfeldt Eriksson, Ekonomichef på Kungshem Fastigheter.

Komplex verksamhet med behov av tydlig ekonomisk styrning

Idag är företaget den största privata aktören i Nyköping med cirka 1 150 lägenheter och 27 200 kvadratmeter lokaler fördelat på 40 fastigheter. Det vill säga ett bolag med en ganska komplex verksamhet och behov av en tydlig ekonomisk styrning för att säkerställa allt från finansiell överblick och riskhantering till resursallokering, planerade investeringar, rapportering och uppföljning. Innan Kungshem Fastigheter började använda Oxceed hanterades rapportering, utfall och nyckeltal manuellt. 

– Tidigare använde vi flera Excel-rapporter för vår finansiella rapportering, vilket innebar manuell uppdatering som tog både tid och energi, samtidigt som det ökade risken för felaktigheter. Dessutom använde vi ett analysverktyg som visade sig vara alltför krävande och komplext för vår organisation, berättar Anna. 

Man behövde också lösa utmaningen att de olika systemen för den ekonomiska hanteringen inte var integrerade med varandra, vilket innebar ett ständigt dubbelarbete och risk att arbeta med inaktuell data.

Varför Oxceed? Lyssna på våra kunder.

Oxceed används av över 10000 företag och 200 redovisningsbyråer i Sverige. Läs fler av våra kunders omdömen i våra kundcase. 

Enkelt att skräddarsy och följa upp egna nyckeltal

Sedan en tid tillbaka har Kungshem Fastigheter använt Oxceed, och skillnaden jämfört med tidigare är markant. Genom sömlös integration med bokföringssystemet är siffrorna alltid uppdaterade, samtidigt som systemet är lätt att arbeta i. 

– Övergången till Oxceed innebär att vi alltid har tillgång till aktuella värden, utfall och nyckeltal. Dessutom är Oxceed användarvänligt, vilket gör det enkelt att själv bygga rapporter och nyckeltal utöver de som redan finns som standard, förklarar Anna. 

För Kungshem Fastigheter är en mängd olika nyckeltal av stor betydelse för den finansiella uppföljningen. I Oxceed har företaget byggt nyckeltal som bland annat hanterar utfall per kvadratmeter, fördelat på lokaltyp och på totala kvadratmeter, och anskaffningsvärden samt marknadsvärden per fastighet och bolag. Dessa nyckeltal följs upp kvartalsvis.

Att bygga egna nyckeltal är ett pågående arbete och än ligger inte alla nyckeltal inne i systemet. I planerna framöver ska även andra viktiga värden följas upp inne i Oxceed, så som driftkostnader, soliditet och avkastning på verkliga anskaffningsvärden.  

Anna förklarar att hon löpande utökar användningen där hon ser potential, och planerar för att fler medarbetare ska börja använda systemet. 

Boka en demo och upptäck Oxceed från insidan

Se hur Oxceed kan hjälpa dig att spara tid, minska risken för fel och ge dig värdefulla insikter om företagets ekonomi.

Sparar in minst en arbetsdag per kvartalsrapportering 

Med Oxceed har Kungshem Fastigheter fått en effektivare och mer korrekt finansiell rapportering. Förutom tidsbesparingar från manuellt arbete bidrar Oxceed med en tydligare översikt av företagets ekonomi, förbättrade rapporter och dessutom möjligheten att på ett enkelt sätt dela information internt.

– Genom att använda Oxceed har vi lyckats spara minst en arbetsdag per kvartalsrapportering, tack vare att vi slipper de kontinuerliga uppdateringar som krävs i Excel, säger Anna. 

Ser stor potential i budgetverktyget

Framöver vill fastighetsförvaltaren även komma igång med budgetverktyget i Oxceed. Anna ser framför sig att det både kommer underlätta och förenkla det tidskrävande arbete som budgetering annars innebär.

– Jag ser en stor potential i att börja använda budgetverktyget i Oxceed och strävar efter att komma igång med detta. Målet är att starta upp med budgetprognoser inför kommande år, avslutar Anna.

Vill du veta mer?

Oxceed lista med nyckeltal med definitioner förklaringar och formler

Bevaka era nyckeltal

Få en löpande överblick av företagets nyckeltal. Välj bland ett hundratal standardnyckeltal eller bygg dina egna.

LÄS MER HÄR

Smartare rapportering och uppföljning

Oxceed hjälper dig att spara tid, minskar risken för fel och ger dig värdefulla insikter om företagets ekonomi.

OXCEED FÖR FÖRETAG

Oxceed ökar hotellens lönsamhet – ”Innehåller allt som vi länge sökte efter”

Åkerlind & Co använder Oxceed för samtliga hotellverksamheter och verktyget har spelat en nyckelroll för att öka lönsamheten.

LÄS MER HÄR

Läs fler kundcase från Oxceed

Läs fler artiklar om hur våra kunder använder Oxceed till sin rapportering, budgetering och finansiella uppföljning.

LÄS FLER KUNDCASE

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter.