fbpx Skip to content

När är det är dags att sluta rapportera i Excel?

Den finansiella rapporteringen är en central del i ekonomichefens uppdrag och som också tar mycket tid i anspråk. Att hantera rapporteringen i Excel innebär ofta mycket manuellt arbete, vilket medför en del utmaningar och inte minst risker. Nedan går vi igenom tre av de största utmaningarna vid rapportering i Excel – och ger tips på hur de kan lösas.

1. Rapporteringen tar för mycket av din tid 

För många ekonomichefer slukar rapporteringen mycket arbetstid, ofta flera arbetsdagar varje månad. Excel är ett utmärkt verktyg för mycket, men för finansiell rapportering finns en risk för att det blir onödigt krångligt och tidskrävande.

Om du i stället använder ett automatiserat rapporteringsverktyg kapas tidsåtgången dramatiskt. Ett bra rapporteringsverktyg gör det möjligt att snabbt och enkelt ta fram rapporter, antingen utifrån standardmallar eller med mallar du själv skapar för att passa verksamhetens rapporteringsbehov.

Den tiden du frigör när rapporteringen automatiserats kan i stället läggas på att analysera vad siffrorna betyder, och på andra arbetsuppgifter som skapar värde för verksamheten.

En bonus är att du kan skapa snygga, visuella rapporter som mottagaren enkelt förstår. Att personer utanför ekonomifunktionen kan ta till sig informationen gör att du kan arbeta mer effektivt med rapporteringen som verktyg för styrning.

2. Du riskerar att jobba med siffror som inte är aktuella

När du rapporterar i Excel behöver du manuellt mata in färska siffror varje gång du vill plocka ut en ny rapport. Eftersom det är tidskrävande blir det ett hinder för att rapportera med den frekvens du kanske önskar. Dessutom finns det en risk att siffrorna inte är aktuella om de har hunnit förändras under tiden du jobbat med rapporten.

Med ett rapporteringsverktyg som synkar med ditt bokföringssystem arbetar du alltid med uppdaterade siffror. Det innebär att rapporterna innehåller relevanta siffror och ger både dig och verksamheten ett beslutsstöd av hög kvalitet.

3. Du kan inte vara helt säker på att siffrorna stämmer

Eftersom rapportering i Excel innebär en manuell överföring och hantering av siffror finns en risk att något blir fel. Ju mer komplex Excel-filen är, desto svårare blir det att lokalisera var felet ligger. Är ni dessutom flera som jobbar i varandras Excel-filer finns det kanske ingen som har full kontroll över helheten.

Ytterligare en källa till fel är när formlerna behöver ändras. Eftersom Excel saknar koppling till bokföringssystemet måste formlerna uppdateras varje gång något ändras i systemet. I värsta fall har du ärvt Excel-filer från en företrädare, och har själv inte överblick över upplägget. 

Med ett modernt rapporteringsverktyg slipper du risken med personberoende. Låter du fler kliva in i processen kan du öka engagemanget – och göra rapporteringen till ett centralt verktyg för att styra verksamheten.

Är du redo att lämna Excel?

Skapa skräddarsydda rapporter

Skräddarsy rapporter och visualisera nyckeltal med några klick. Designa rapporter efter dina önskemål eller använd våra mallar.

OXCEED FÖR FÖRETAG

Läs fler kundcase från Oxceed

Läs fler artiklar om hur våra kunder använder Oxceed till sin rapportering, budgetering och finansiella uppföljning.

LÄS FLER KUNDCASE

Effektivare budgetprocess och uppföljning

Förenkla företagets budgetprocess och inkludera budget och prognos på ett naturligt sätt i den finansiella rapporteringen.

LÄS MER HÄR

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter.