fbpx Skip to content

Oxceed viktigt verktyg för interim CFO Annika Muskantor

Med lång erfarenhet som interim CFO är Annika Muskantor van vid att driva förändringar i bolag i alla branscher. Oxceed ingår ofta som en viktig del i hennes verktygslåda.

– På bara några veckor brukar Oxceed bli ett integrerat och efterfrågat verktyg internt, och jag har möjlighet att ge styrelsen underlag för bättre affärsmässiga beslut.

Att vara interim-CFO innebär att du är jobbar tillfälligt som CFO i ett bolag eller en koncern, och har ett specifikt uppdrag. Annika Muskantor har över 25 års erfarenhet som CFO och har varit interim CFO i fler än 20 bolag. De kunder Annika jobbar med verkar i olika branscher och storleken på företagen varierar. Men en sak är gemensam: när Annika kliver in som interim CFO kommer hon till ett företag i stark förändring.

Det första hon gör är att kolla så att allt stämmer med bokföring och skatter. Sedan ägnar Annika två–tre veckor åt att lära känna bolaget i grunden.

– De första veckorna arbetar jag oavbrutet med budgetar och prognoser för att titta framåt. Ofta finns inget bra prognosverktyg och då brukar jag vara snabb med att ta in Oxceed direkt. Oxceed är väldigt lättarbetat och jag får tillgång till alla siffror, säger Annika.

Hon anser att Oxceed möjliggör en situationsbild vid komplexa koncernstrukturer och ger dessutom en transparent och framåtblickande vy.

Läs mer: Tre sätt att prestera bättre som ekonomichef

Sparar pengar med Oxceed

Införandet av Oxceed gör oftast att man kan få bolagets pengar att arbeta bättre innebär kostnadsbesparingar för de bolag Annika jobbar med. En anledning är att arbetet blir enklare på ekonomifunktionen.

– Varje gång jag har tagit in Oxceed har jag kunnat effektivisera arbetet på ekonomiavdelningen – och oftast även reducera personalbehovet. Du får en effektiv och mer agil ekonomiavdelning med Oxceed. Dessutom kan personalen jobba varifrån som helst, säger hon.

En annan anledning är att revisionen blir billigare. När revisorerna får tillgång till Oxceed kan de genomföra granskningen på ett mer tidseffektivt sätt.

– Det blir lägre revisionskostnader och en mer effektiv revision när revisorerna kan klicka sig ner i Oxceed för att få den information de behöver. Och det är enkelt för mig att sätta behörigheterna för vem som kan göra vad i Oxceed, konstaterar Annika.

Läs mer: Tech-bolag i tillväxt effektiviserar med Oxceed

Enkel koncernkonsolidering

Koncernkonsolidering är ett viktigt område för i Annikas roll som interim CFO och även där är Oxceed ett viktigt verktyg.

– Oxceed har flera gånger varit helt avgörande för att ge en transparent överblick, möjliggöra en situationsbild tvärs över komplexa koncernstrukturer samt ge en transparent, framåtblickande vy. Verktyget är imponerande flexibelt och lättarbetat.

Annika nyttjar Oxceed till att få koncernöversikt och göra elimineringar.

– Jag brukar lägga in ett extra bolag i koncernen och se till att alla koncernelimineringar bokförs där. Det gör det väldigt enkelt att använda Oxceeds koncernkonsolideringsverktyg, säger hon.

Annika bygger också egna rapporter i Oxceed, såväl koncernrapporter som kvartalsrapporter och uppföljningsrapporter.

– Oavsett vilket bokföringssystem du har kan du få in siffrorna i Oxceed och jobba med dem där. Jag ser till att siffrorna kommer ut på det sätt jag behöver för börsrapporteringen.

Läs mer: Så får du koll på siffrorna i en snabbväxande koncern

Enkelt att delegera och styra behörigheter

Vid behov tar Annika in hjälp med olika arbetsmoment. Det är enkelt att lägga ut arbetsuppgifter eftersom Oxceed är webbaserat.

– Generellt får alla affärsområdesansvariga tillgång till Oxceed och kan själva lägga in budgetar och följa upp – det sparar tid för alla och gör att varje timme som medarbetarna på ekonomiavdelningen lägger blir mer effektiv. Alla kommer åt samma siffror när som helst, vilket leder till bättre bokföring såväl som bättre beslutsunderlag för linjeansvariga.

Behöver man ta in andra kompetenser är det enkelt att samarbeta i Oxceed – det är bara att ge relevanta accesser och logga in.

Framåtriktat arbete med prognoser och budgetuppföljning

Den viktigaste användningen av Oxceed anser Annika är det framåtriktade arbetet. Ett vanligt problem i de bolag Annika kommer in är att chefer ute i verksamheten inte har tillgång till de siffror de behöver. Det förändras med Oxceed. Genom Oxceed kan verksamhetscheferna på ett enkelt sätt jobba med budgetuppföljning och prognoser.

– Oxceed innebär ”empowerment”. Det möjliggör för chefer i verksamheten att ta ansvar. De kan skapa sina egna budgetar, utveckla olika scenarios och prognoser. Och det är otroligt lätt att följa upp i Oxceed, säger Annika.

Läs mer: Förenkla företagets budgetprocess och inkludera budget och prognos på ett naturligt sätt i den finansiella rapporteringen.

– Oxceed gör att jag kan komma in som CFO och ge kraft till organisationen att styra sin egen framtid. På det sättet kan jag förändra ett bolag oerhört fort.
Annika Muskantor beskriver det som att det ”gick från svartvitt till färg” när hon började använda Oxceed.

– Jag styr hela firman via Oxceed. Med Oxceed kan man utnyttja varje krona effektivare och följa upp effektivare. Jag kommer in i bolaget väldigt fort, får kontroll över alla kostnader – och kan ge bolaget verktyg att forma sin egen framtid med ett agilt och kostnadseffektivt systemstöd.

Vill du veta mer?

Skapa skräddarsydda rapporter

Skräddarsy rapporter och visualisera nyckeltal med några klick. Designa rapporter efter dina önskemål eller använd våra mallar.

OXCEED FÖR FÖRETAG

Effektivare koncernrapportering

Skapa konsoliderade rapporter med elimineringar och hantera den finansiella uppföljningen av alla bolag i ett och samma verktyg.

OXCEED FÖR KONCERN

Så får du koll på siffrorna i en snabbväxande koncern

Här är fem råd för att styra upp den finansiella rapporteringen i en snabbväxande koncern.

LÄS MER HÄR

Läs fler kundcase om Oxceed

Läs fler artiklar om hur våra kunder använder Oxceed till sin rapportering, budgetering och finansiella uppföljning.

LÄS FLER KUNDCASE

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter.