Oxceed gör oss mer stabila som bolag. Det är enkelt att förstå om det går bra eller dåligt och vi kan agera snabbare.