fbpx Skip to content

On-demand:
Rapportera på rekordtid med Smarta rapporter

Med ”Smarta rapporter” tar Oxceed ett första steg i att integrera generativ AI för att automatisera och effektivisera den finansiella rapporteringen.

Aldrig har det gått så snabbt att sammanställa en månadsrapport och få en insiktsfull analys i löpande text!

⏱️ Sluta slösa tid på manuella inmatning

 ❌ Säg hej då till riskerna för mänskliga fel

💡 Frigör tid för analys och värdefulla insikter

Vad innebär detta för dig som ansvarar för företagets finansiella rapportering? Eller för dig som rapporterar till dina kunder? Hur mycket tid kan jag spara?  Och hur behandlas företagets data?

Det är några av frågorna som Elif Schmidt, VD på Oxceed, och Martin Ericson, CMO, diskuterar i det här inspelade webbinariet. 

Elif Schmidt

CEO, Oxceed

Martin Ericson

CMO, Oxceed

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter.