fbpx Skip to content

Så använder SIA Glass Oxceed för ekonomisk rapportering och uppföljning

Kundcase SIA Glass Oxceed

SIA Glass är en del av Bertegruppen, ett familjeföretag från Slöinge med anor från 1569. Familjekoncernen som förser hela Sverige med glass använder Oxceed för ekonomisk rapportering och uppföljning.

Vill du ta företagets finansiella rapportering till nästa nivå? Läs mer om Oxceed för företag här

En koncernstruktur innebär utmaningar

För en koncernstruktur som Bertegruppen ligger det en naturlig utmaning i att kunna hantera den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen på ett effektivt sätt. Risken är att mycket administrativ tid läggs på att exportera och importera mellan olika system samt att bearbeta data och skapa rapporter i Excel.

Eftersom de olika dotterbolagen har olika typer av verksamhet kan det också vara svårt att ha en standardiserad form för rapporteringen och samtidigt anpassa rapporterna efter respektive dotterbolags behov.

Med hjälp av Oxceed kan Bertegruppen hantera den finansiella rapporteringen, budgetering och prognos med ett och samma verktyg för koncernens samtliga dotterbolag.

Integration med bokföringssystemet ger överblick i realtid

Genom att koppla samman Oxceed med koncernens ekonomisystem ges access till aktuella bokföringsdata och baserat på det kan man i realtid skapa rapporter och se uppdaterade nyckeltal.

Det gör det enkelt att ha en löpande överblick av bolagets ekonomiska situation och man kan när som helst ta ut periodrapporter på ett par klick, genom att använda förinställda rapportmallar.

”Oxceed ger oss stabilitet i vår uppföljning och rapporter där vi är trygga i våra underlag samt att vi har sparat mycket tid och effektivitet i det administrativa arbetet. Vi får en överblick och kan hantera våra dotterbolag i ett och samma system.

“Oxceed ger oss stabilitet i vår uppföljning och rapporter där vi är trygga i våra underlag samt att vi har sparat mycket tid och effektivitet i det administrativa arbetet. Vi får en överblick och kan hantera våra dotterbolag i ett och samma system.

Dessutom kan vi designa våra egna rapporter precis som vi vill för de olika dotterbolagen, som skiljer sig mycket åt i sina verksamheter. Nyttan vi får ut av Oxceed är klart över förväntan.”
Jeanette Karaus
Ekonomichef, SIA Glass

Trovärdiga underlag och tidsbesparingar

Att använda Oxceed innebär ett flertal mervärden för Bertegruppen och dotterbolaget SIA Glass.

1. Trovärdiga beslutsunderlag

Genom att minimera det manuella arbetet och automatisera hanteringen av data mellan olika system minskar man risken för misstag vilket helt enkelt innebär att de kan lita på sina siffror.

2. Värdefull tidsbesparing

Tack vare att de till stor del har automatiserat sina månadsbokslut sparar de många administrativa och kompetensintensiva timmar varje månad, vilket i det långa loppet innebär kostnadsbesparingar.

3. Säker och tillgänglig informationshantering

Med Oxceeds inbyggda behörighetssystem blir rätt information tillgänglig för rätt person. Dessutom kan man enkelt komma åt den när som helst, via mobilen eller på datorn.

Vill du ta företagets finansiella rapportering till nästa nivå? Läs mer om Oxceed för företag här

I Bertegruppen ingår bland andra SIA Glass, Berte Qvarn, och Berte Gård. Omsättning 2019 var 754 miljoner 2019 varav SIA Glass omsättning var 510 miljoner. Läs mer om SIA Glass på www.siaglass.se