fbpx Skip to content

Så skapar du rapporter som övertygar investerare

Att presentera sitt bolag för investerare handlar om att skapa förtroende. Särskilt i tider då granskningen är tuffare och kapitalflödet mer begränsat är det viktigt att den finansiella rapporteringen är tydlig, konsekvent och relevant för att vara övertygande. Så här anpassar du rapporteringen för att lyfta fram potentialen i just ditt bolag.

Var tydlig och konsekvent

För att en investerare ska tro på ert bolag behöver företagets ekonomi presenteras på ett trovärdigt sätt. Investerare vill lära känna bolaget och snabbt kunna förstå verksamheten och att ha en tydlig och konsekvent rapportering är då grundläggande.

För att kunna förstå bolagets historik och utveckling är det nödvändigt att rapporteringen ser likadan ut över tid. Hitta ett standardiserat format för rapporterna så att den finansiella utvecklingen presenteras på samma sätt, kvartal för kvartal.

Kom ihåg att om ni vill göra förändringar i rapportformatet behöver ni motivera förändringarna väl och uppdatera historiken så att den blir jämförbar.

Förtydliga siffrorna och beskriv utvecklingen med hjälp av enkla och överskådliga grafer. Multidimensionella grafer med många variabler blir ofta svåra att förstå. Använd hellre flera, enklare grafer för att lyfta fram det du vill att investeraren ska se. Less is more.

Läs mer: Tech-bolag i tillväxt effektiviserar med Oxceed

Välj nyckeltal som är relevanta för investeraren

Vilka nyckeltal som är mest relevanta att visa i rapporteringen beror dels på den typ av verksamhet som ni driver och på vad investeraren är intresserad av att se.

Beroende på om ni är ett techbolag som erbjuder digitala prenumerationer, ett ehandelsföretag som säljer fysiska produkter eller en konsultbyrå med tidsdebitering som intäktskälla kommer det att vara olika nyckeltal som driver bolagsvärdet. Genom att kombinera finansiella data med data från er verksamhet kan ni skapa skräddarsydda nyckeltal som lyfter fram ert företags specifika egenskaper.

Generellt är det tre områden som investerare brukar intressera sig särskilt mycket för: lönsamhet, tillväxt och kassaflöde. Lönsamhet är viktig i mogna bolag och men i osäkra tider även för unga bolag. Tillväxt vill alla investerare se och för startups är det som regel helt avgörande. Kassaflöde indikerar för investeraren om nytt kapital kommer att behövas på sikt.

Läs mer: Bevaka företagets nyckeltal i realtid med Oxceed

Bygg förtroende med transparens

För att övertyga investerare vill ni givetvis visa upp bolagets styrkor. Men för att ha trovärdighet behöver ni också nämna svagheterna. Tänk därför noga igenom vad era rapporter ska innehålla.

Eftersom era styrkor idag kan ha förvandlats till svagheter om ett år kan det vara bra att inte trycka alltför hårt på specifika delar av bolaget. Och för att hålla en konsekvent rapportering kommer ni att behöva fortsätta rapportera samma siffror.

Rapportpaketet bör därför vara noga genomarbetat med ett långsiktigt tänk. Ge en rättvisande bild av bolaget som skapar förtroende hos den som tar del av det.

Genom att ta fram rapporter som är tydliga och konsekventa, presenterar relevanta nyckeltal och är transparenta kommer ni att bygga förtroende hos investerarna.

Vill du veta mer?

Skapa skräddarsydda rapporter

Skräddarsy rapporter och visualisera nyckeltal med några klick. Designa rapporter efter dina önskemål eller använd våra mallar.

OXCEED FÖR FÖRETAG

Bevaka era nyckeltal

Få en löpande överblick av företagets nyckeltal. Välj bland ett hundratal standardnyckeltal eller bygg dina egna.

LÄS MER HÄR

10 nyckeltal för SaaS-företag

I den här guiden presenterar vi 10 nyckeltal som vi tycker är viktigast att mäta i ett SaaS-bolag.

LADDA NER GUIDEN HÄR

Läs fler kundcase från Oxceed

Läs fler artiklar om hur våra kunder använder Oxceed till sin rapportering, budgetering och finansiella uppföljning.

LÄS FLER KUNDCASE

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter. 

Denna webbplats använder cookies

Vi lagrar cookies på din dator för att anpassa innehållet och upplevelsen av den här webbplatsen och i andra medier. För mer information läs vår integritetspolicy.