Grant Thornton väljer Oxceed för budget och månadsrapportering

Stärker sitt tjänsteutbud med fokus på rådgivning 

Revisions- och konsultbolaget Grant Thornton väljer Oxceed för att stärka sitt tjänsteutbud inom budget och rapportering. Med Oxceed kommer man att kunna förse tusentals företag på månatlig basis med bättre finansiella rapporter och ett mer utvecklat stöd inom budget och prognos.

– Det känns otroligt kul att kunna berätta om det här samarbetet som vi hoppas kommer tillföra stort värde för Grant Thornton och deras kunder. Det är med stolthet som vi välkomnar en av de större revisions- och rådgivningsbyråerna bland våra kunder, säger Elif Schmidt, VD på Oxceed.

Med över 1200 medarbetare på 22 kontor runt om i landet är Grant Thornton ett av Sveriges ledande revisions- och konsultbolag, och tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Under ett år stöttar de cirka 25 000 företag och organisationer i Sverige i ekonomiska frågor.

Grant Thornton Sweden AB och Oxceed har ingått ett avtal som innebär att byrån kommer att använda Oxceed som en del i sin kundplattform för att ännu bättre serva sina kunder inom månadsrapportering samt budget och prognos.

– Vi kommer nu att utöka vårt tjänsteutbud till våra kunder med en modern och användarvänlig tjänst för upprättande av budget, prognoser, rapportering och analys. Arbetet med att utveckla tjänster och bidra med rådgivning till våra kunder pågår ständigt och vi ser fram emot att kunna göra detta tillsammans med Oxceed, säger Monika Lindberg, Partner Outsourcing Services.

– Affären bekräftar Oxceeds position på marknaden som ett värdeskapande och strategiskt verktyg för byråer som vill tillhandahålla ett modernt tjänsteutbud mot sina kunder. Med enkel rapportering och analys samt väl utvecklad funktionalitet inom budget och prognos kan redovisningsbyråer stärka relationen med sina kunder. Detta samtidigt som man sparar tid och kan öka effektiviteten, säger Elif Schmidt, VD på Oxceed.

– Oxceed blir en integrerad del av Grant Thorntons kundportal Flow. Med hjälp av SSO och nya API kommer användarna sömlöst flytta sig mellan systemen vilket blir en fantastik kundupplevelse. För byrån innebär det också att man kan hantera alla företag, användare och behörigheter samt kopplingar till bokföringssystem på ett och samma ställe, säger Carl Frostgård, produktchef på Oxceed.

Med Oxceed kan redovisningsbyråer erbjuda sina kunder en skräddarsydd månadsrapportering, anpassad efter kundens verksamhet, bransch och behov samt hjälpa dem att prognostisera och effektivisera budgetarbetet. Byråerna kan agera mer proaktivt och erbjuda bättre rådgivning samtidigt som de sparar tid och ökar effektiviteten.

Om Oxceed

Oxceed erbjuder en molntjänst som gör det enkelt att ta fram skräddarsydda finansiella beslutsunderlag och ger företag bättre överblick över sin ekonomi med syftet att kunna fatta bättre beslut. I dagsläget används Oxceed av över 200 redovisningsbyråer och 7 000 företag.

Mellan räkenskapsåren 2018-2019 till 2019-2020 hade Oxceed en omsättningstillväxt på över 400 procent. Bland företagets delägare finns i tillägg till grundarna bland annat SEB Venture Capital.

För mer information kontakta:

Elif Schmidt, VD, Oxceed
+46 76 595 55 55

Monika Lindberg, Partner Outsourcing Services, Grant Thornton
+46 8 56 307 105