fbpx Skip to content

Högst upp på agendan hos svenska ekonomichefer? – Vi vet svaren

Efter timmar av samtal med närmare 120 ekonomichefer runt om i Sverige vågar vi påstå att vi tagit tempen på svenskt näringsliv. I alla fall när det kommer till vad som ligger högst på agendan bland svenska ekonomichefer just nu. Här är våra samlade insikter och svaret på frågan: “Vad ligger högst på din priolista just nu?”.

Men först, vad var egentligen anledningen till att kontakta över hundra ekonomichefer runt om i landet? Kort sagt var det för oss ett effektivt sätt att få klarhet i vad som händer just nu. Undersökningen ringar nämligen in och djupdyker i det mest aktuella på svenska ekonomichefers agendor. Det har inte bara gett oss insikt i de största utmaningarna många tampas med i nuläget – utan även hur pass olika behoven kan se ut.

Nu har vi dessutom ett trovärdigare underlag i vårt eget erbjudande, då vi ännu bättre förstår vilka lösningar och verktyg som kan bidra till att underlätta i det dagliga arbetet. Inte minst när det kommer till att minimera fel, minska den manuella arbetsbördan och förenkla den finansiella rapporteringen. 

Jonathan Bernelöv, Oxceeds CFO, var en av nyckelpersonerna bakom undersökningen. Såhär sammanfattar han anledningen till studien: 

 – Vi ville lägga örat mot rälset och få reda på vad som ligger högst upp på ekonomichefernas priolista. Vad man planerar, tänker på, oroar sig för eller letar efter. 

“Vad ligger högst upp på din priolista just nu?”

Genom undersökningens gång frågade Jonathan, tillsammans med Oxceeds VD Elif Schmidt och marknadschef Martin Ericson, i varje telefonsamtal: “Vad ligger högst upp på din priolista just nu – och varför?”. Ett effektivt sätt att snabbt nå till det viktiga, till anledningen bakom varje samtal: att förstå en ekonomichefs behov, utmaningar och dess egna förslag på lösningar. 

Sammanställningen av svaren gav em klarare bild av vad som verkligen var på agendan hos alla dessa ekonomichefer. Tre tydliga områden utkristalliserade sig rätt snart, de vanligaste svaren var relaterade till

  • Tid/tidsbrist
  • Kostnadseffektivitet 
  • Datakvalitet

Men vad sa egentligen ekonomicheferna gällande tidsbristen? Jonathan fortsätter: 

– Det blev tydligt att det finns ett behov av effektivisering av processer och arbetssätt för att spara tid och resurser. Speciellt inom ekonomi och finans. Många jobbar fortfarande manuellt med datainmatning – det tar tid. 

Minimera risken för fel och spara tid – den gyllene kombon

Det många ekonomichefer är ute efter är helt enkelt att automatisera flertalet arbetsuppgifter, både för att minska det tidskrävande, manuella arbetet, men även för att minska risken för felkällor. När de intervjuade fick reflektera över sina främsta prioriteringar visade det sig att riskminimering hamnade högst upp på agendan för många. Jonathan Bernelöv vet själv känslan: 

– Som ekonomichef är ju det en mardröm om det blir fel någonstans. Både gällande inmatning eller i en manuell formel. Dels är det svårt och tidskrävande att felsöka – dels är du på helspänn för att det inte ska hända igen. Det senare tar mycket energi. 

Han fortsätter med att förklara att möjligheten till att minimera risken för fel och samtidigt spara tid är något många ekonomichefer är ute efter. Den gyllene kombon. Såhär förklarar en av de intervjuade ekonomicheferna det:

– Det jag nästan alltid stöter på generellt är att den finansiella rapporteringen präglas av manuell hantering och riskmoment. Man saknar integration. Det är otroligt mycket Excel och manuell hantering. 

Kostnadseffektivisering – hög prio just nu

Det andra området som identifierades i intervjuerna var vikten av kostnadseffektivisering.  Vanliga prioriteringar hos de intervjuade handlade alltså om att kunna analysera både leverantörskostnader och kassaflödet – på djupet. Eller som en av de intervjuade beskrev det:

– Jag måste snabbt kunna få en överblick över vilka kostnader vi kan bespara. Det är prio just nu. 

Jonathan bekräftar att kostnadsbesparingar är något som många företag har fokus på det här året. Många CFO:er har fått i uppdrag att se över kostnadsstrukturen och detta är en trend som han dessutom tror kommer fortsätta, liksom antalet prognoser då företag vill kunna planera framåt utifrån olika utfall: 

– Det finns helt enkelt ett ökat krav på företag att kontinuerligt och löpande hitta kostnadsbesparingar där det är möjligt. Många gånger finns det möjlighet att förhandla om priser eller villkor med leverantörer.

Bättre verktyg – för att kunna fatta mer informerade beslut

Datakvaliteten var en annan punkt som låg högt upp på agendan. Alltså bättre verktyg för både analys och rapportering. Här handlar det mest om att kunna fatta mer informerade beslut – både snabba och mer strategiska på styrelse- och ledningsgruppsnivå. Med rätt siffror och en klar överblick av läget blir det lättare och tryggare. Det hör samman med en annan viktig prioritet hos ekonomicheferna: att kunna presentera data tydligt och visuellt så det blir lättöverskådligt och enklare att fatta beslut. Så här sammanfattar en av ekonomicheferna det: 

– Att kunna fatta bra beslut är det absolut viktigaste för mig, men för att kunna göra det måste jag kunna lita på siffrorna och kunna jämföra dem. Jag behöver ett verktyg som gör det enklare att hitta, visualisera och förklara data. Det skulle verkligen hjälpa mig i min rapportering idag och dessutom möjliggöra en mer framåtblickande analys. 

Vad är högst upp på din agenda?

Boka en demo för att få reda på hur Oxceed kan hjälpa dig med dina topprioriteringar när det kommer till en modern ekonomirapportering. 

Vill du veta mer?

On-demand: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader.

SE INSPELNINGEN

Effektivare budgetprocess och uppföljning

Förenkla företagets budgetprocess och inkludera budget och prognos på ett naturligt sätt i den finansiella rapporteringen.

LÄS MER HÄR

On-demand: Högst upp på agendan hos landets ekonomichefer

Vad hade egentligen ekonomicheferna att säga? Vi diskuterar och analyserar svaren.

SE INSPELNINGEN

Bevaka era nyckeltal

Få en löpande överblick av företagets nyckeltal. Välj bland ett hundratal standardnyckeltal eller bygg dina egna.

LÄS MER HÄR

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter. 

Denna webbplats använder cookies

Vi lagrar cookies på din dator för att anpassa innehållet och upplevelsen av den här webbplatsen och i andra medier. För mer information läs vår integritetspolicy.