fbpx Skip to content

Tre sätt att prestera bättre som ekonomichef

Som ekonomichef strävar du säkert efter att prestera bättre i din roll och öka ditt bidrag till företagets utveckling. Den finansiella rapporteringen och uppföljningen utgör en stor del av ditt ansvar och det är också här som du kan göra stor skillnad. Här är tre konkreta åtgärder som kommer att hjälpa dig att prestera bättre som ekonomichef.

1. Frigör tid genom att automatisera rapporteringen

Rapportering upptar ofta mycket tid för ekonomichefen. Många rapporterar i Excel vilket kan fungera bra för den som själv har skapat filen och har total koll på alla formler. Men när ni är flera som ska jobba i varandras filer kan det lätt bli stökigt. Dessutom tar den manuella hanteringen vid rapportering mycket tid i anspråk och det finns risk att formler och siffror blir fel.

Genom att använda ett rapporteringsverktyg som hämtar aktuella siffror direkt från bokföringen sparar du mycket tid. Du kan lägga upp rapportmallar och få ut de rapporter som passar er verksamhet, så ofta som du önskar. Dessutom minskar risken för fel kraftigt när det manuella handhavandet försvinner.

Den tid du vinner kan du istället lägga på analys och andra arbetsuppgifter som skapar värde för verksamheten.

2. Öka relevansen i rapporterna

Syftet med rapporteringen är att alla i företaget ska känna att de är med och påverkar och gör rätt saker. Bra rapporter hjälper de olika delarna i företaget att förstå de nyckeltal som just de ska jobba med och vilka aktiviteter som bör prioriteras.

Ditt mål som ekonomichef blir därför att skapa rapporter som är så relevanta som möjligt för mottagaren, som är enkla att förstå och som skapar transparens. Genom att anpassa rapporterna efter mottagare och inkludera visuella grafer hjälper du dem att fatta rätt beslut för att driva verksamheten i rätt riktning.

För att förstå vilka nyckeltal som är mest relevanta är det också viktigt att du som ekonomichef skapar relationer ute i verksamheten och en god förståelse för dess olika beståndsdelar.

3. Arbeta aktivt med budget och prognoser

En budget som inte uppdateras kan snabbt tappa i aktualitet när året har rullat i gång. För att fortsätta vara relevant behöver budgeten uppdateras löpande och kompletteras med prognoser. Ju längre året löper, desto mer exakta kan prognoserna bli.

Med ett bra rapporteringsverktyg kan du enkelt byta ut den ursprungliga budgeten mot en mer uppdaterad prognos och uppdatera prognosen löpande, i takt med att nya siffror kommer in.

Genom att jobba med budget och prognoser kontinuerligt under året får du som ekonomichef en bättre överblick över hur verksamheten faktiskt går – och kan aktivt bidra till att rätt åtgärder vidtas.

Lyckas du på dessa tre områden kommer det bli tydligt hur du i din roll som ekonomichef har varit direkt bidragande till företagets resultat och utveckling.

Vill du veta mer?

Skapa skräddarsydda rapporter

Skräddarsy rapporter och visualisera nyckeltal med några klick. Designa rapporter efter dina önskemål eller använd våra mallar.

OXCEED FÖR FÖRETAG

Bevaka era nyckeltal

Få en löpande överblick av företagets nyckeltal. Välj bland ett hundratal standardnyckeltal eller bygg dina egna.

LÄS MER HÄR

Effektivare budgetprocess och uppföljning

Förenkla företagets budgetprocess och inkludera budget och prognos på ett naturligt sätt i den finansiella rapporteringen.

LÄS MER HÄR

Läs fler kundcase från Oxceed

Läs fler artiklar om hur våra kunder använder Oxceed till sin rapportering, budgetering och finansiella uppföljning.

LÄS FLER KUNDCASE

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter. 

Denna webbplats använder cookies

Vi lagrar cookies på din dator för att anpassa innehållet och upplevelsen av den här webbplatsen och i andra medier. För mer information läs vår integritetspolicy.