fbpx Skip to content

Tre utmaningar och lösningar för finansiell rapportering inom hotell- och restaurang

Tre utmaningar och lösningar för finansiell styrning inom hotell- och restaurang
Som ekonomiansvarig på ett hotell eller en restaurang ställs du ofta inför utmaningar som kräver flexibla lösningar för den finansiella rapporteringen. Att presentera en god ekonomisk översikt och dessutom snabbt kunna anpassa verksamheten till säsongsförändringar i en bransch med pressande marginaler blir avgörande. Här listar vi tre vanliga utmaningar, och dess lösningar.

1. Verksamhetsstrukturen kan vara komplex

I branschen är koncernstrukturer eller flera olika verksamhetsben vanligt förekommande, vilket kräver jämförelser och analyser mellan de olika avdelningarna eller bolagen. Gemensamma och separata kostnadsposter komplicerar dessutom ofta den ekonomiska rapporteringen.

Med Oxceed kan du enkelt hantera komplexa verksamhetsstrukturer med behov av en gemensam ekonomisk styrning. Konsolidering och elimineringar görs smidigt i koncernmodulen.

Jämför verksamheterna med hjälp av skräddarsydda rapporter och nyckeltal. Skapa unika rapportmallar för varje bolag eller avdelning och bygg in verksamhetsspecifika nyckeltal i rapporterna för att få en exakt bild över utvecklingen.

Lars Åberg, Ekonomichef på Gränsö Slott, har skapat ekonomisk kontroll genom att jämföra olika kostnadsställen, avdelningar och perioder med varandra genom några få knapptryckningar i Oxceed:

– Utan Oxceed hade det varit betydligt svårare att hantera en verksamhet av den här bredden där vissa kostnadsposter är gemensamma och andra separata.

Smartare rapportering för hotell och restaurang

Låga marginaler och snabba växlingar i omvärlden  är vanliga utmaningar som pressar lönsamheten i en hotell- och restaurangverksamhet. Oxceed ger dig ovärderliga insikter om verksamhetens ekonomi.

2. En bransch med låga marginaler

Hotell och restaurangbranschen är känd för att vara en prispressad bransch med låga marginaler. Att ha kostnadskontroll och analysera olika kostnader i förhållande till omsättningen är avgörande för att skapa lönsamhet.

I Oxceed kan du enkelt övervaka och analysera specifika kostnader i förhållande till omsättningen och identifiera områden där kostnadseffektiviseringar kan göras för att öka marginalerna.

Ett enkelt sätt att se huruvida kostnader skenar i väg är att göra en kostnadsanalys och sätta upp olika kostandsnyckeltal mot varandra.

Vidare är kontroll över kassaflödet viktigt för att planera för framtida utgifter och undvika att hamna i en situation där ni måste ta lån eller sälja av tillgångar för att klara er.  

3. Säsongsvariationer under året och känslighet för förändringar i omvärlden

Branschen är känslig för säsongsvariationer och reagerar snabbt på förändringar i omvärlden, till exempel pandemier eller ekonomiska svängningar. Tillgång till realtidsdata är därmed avgörande för att snabbt kunna anpassa verksamheten.

Oxceeds sömlösa integration med de flesta bokföringsprogram ger en uppdaterad finansiell översikt i realtid. Så fort något händer i bokföringssystemet kommer det automatiskt in i Oxceed.

Realtidsdata ger dig kontroll över verksamhetens utveckling vilket möjliggör snabba anpassningar av strategin.

Boka en demo och upptäck Oxceed från insidan

Se hur Oxceed kan hjälpa dig att spara tid, minska risken för fel och ge dig värdefulla insikter om företagets ekonomi.

Med budget- och prognosverktyget i Oxceed kan du smidigt skapa och uppdatera prognoser och göra realistiska bedömningar av framtiden kontinuerligt.

Oxceed CFO Jonathan Bernelöv förklarar:

– I Oxceed har du all data du behöver, på en väldigt detaljerad nivå. Det gör att du enkelt kan lägga en noggrann prognos med ganska små medel. Sedan kan du utifrån den skapa ett antal olika versioner av din prognos som tar hänsyn till olika skeenden.

Vill du veta mer?

Skapa skräddarsydda rapporter

Skräddarsy rapporter och visualisera nyckeltal med några klick. Designa rapporter efter dina önskemål eller använd våra mallar.

OXCEED FÖR FÖRETAG

Bättre ekonomisk överblick för Gränsö Slott

Med hjälp av Oxceed har ledningsgruppen en större ekonomisk kontroll än tidigare och kan ta både snabbare och mer underbyggda beslut.

LÄS MER HÄR

Oxceed ökar hotellens lönsamhet – ”Innehåller allt som vi länge sökte efter”

Åkerlind & Co skapar lönsamhet i hotellbranschen genom att skräddarsydda driftrapporterna efter de specifika behoven för varje avdelning.

LÄS MER HÄR

Bevaka era nyckeltal

Få en löpande överblick av företagets nyckeltal. Välj bland ett hundratal standardnyckeltal eller bygg dina egna.

LÄS MER HÄR

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter. 

Denna webbplats använder cookies

Vi lagrar cookies på din dator för att anpassa innehållet och upplevelsen av den här webbplatsen och i andra medier. För mer information läs vår integritetspolicy.