fbpx Skip to content

Tag: it

Zeljko Arezina, CFO

Med Oxceed kan jag gå in både på mer övergripande nivå, och göra en mer detaljerad analys för att hitta de ställen där vi är

Läs mer

Magnus Gustafsson, CFO

Det är häftigt att det går att hantera detta så bra utan att ha en traditionell ekonomiavdelning och vi är väldigt nöjda med att vi

Läs mer

Magnus Gustafsson, CFO

Oxceed har gjort det mycket lättare för oss att ha en översikt och kontroll över ekonomin. Vi kan skapa rapporter som verkligen stödjer verksamheten och

Läs mer

Magnus Gustafsson, CFO

Utan Oxceed hade jag behövt spendera mycket tid i Excel för att manuellt bryta ned all data till relevanta siffror. Det hade dessutom inneburit en

Läs mer

Magnus Gustafsson, CFO

Med Oxceed kan vi forma rapporterna efter vår operativa verksamhet. Det gör det lättare för våra avdelningar att fatta välgrundade beslut kring hur verksamheten kan

Läs mer

Magnus Gustafsson, CFO

Istället för att strukturera rapporterna efter traditionella kostnadsslag tillåter Oxceed oss att skapa egna nyckeltal för att få en mer exakt bild av den operativa

Läs mer

Magnus Gustafsson, CFO

At kunna anpassa rapporterna efter den egna verksamheten har underlättat den ekonomiska administrationen och bidragit till att skapa förutsättningar för snabb tillväxt.

Läs mer

Magnus Gustafsson, CFO

Idag är vi fem personer med tillgång till systemet och alla kan själva ta ut en rapport när vi ska kommunicera externt, exempelvis med vår

Läs mer

Magnus Gustafsson, CFO

Eftersom Oxceed är integrerat med bokföringssystemet kan vi alltid vara säkra på att alla siffror är korrekta när ledningsgruppen samlas varje månad för att gå

Läs mer

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter.