När allting presenteras snyggt och tydligt blir det lätt att identifiera eventuella problem eller göra mindre justeringar.