Jag gillar att jag kan ta ut snygga rapportpaket direkt från Oxceed. Det är enkelt att bygga rapporter som man sedan kan använda för analys av resultatet både på företagsnivå men även på affärsområden eller resultatenhet.