Precont skapar unika rapporter som alla förstår

När Precont tog hem ekonomifunktionen behövdes ett bra rapporteringsverktyg. Med Oxceed kan CFO Lotta Nyrén bygga rapporter som passar verksamheten – och som alla kan förstå.

Vill du ta företagets finansiella rapportering till nästa nivå? Läs mer om Oxceed för företag här

Undersökningsföretaget Precont är en del av en nordisk koncern som hjälper retailföretag att minska svinn, och erbjuder mystery shopping och ålderskontroller. Bland kunderna finns storföretag som Ica, OKQ8 och Arla.

Lotta Nyrén började som CFO på Precont för ett halvår sedan och inledde sitt uppdrag med att ta hem ekonomiarbetet. Från att tidigare ha varit utlagt på en byrå görs hela redovisningen nu internt.

Inför förändringen såg Lotta Nyrén ett behov av ett rapporteringssystem där Precont kunde skräddarsy rapporter. Eftersom Precont använder speciallösningar i redovisningen som är unika för verksamheten var ett flexibelt system nödvändigt.

– Jag ville ha ett system där vi kan jobba med budget, prognoser och bygga egna resultatrapporter, förklarar Lotta Nyrén.

Frihet i rapporteringen

Valet föll på Oxceed som täckte alla Preconts behov.

“Vi kan få ut i princip vad vi vill från Oxceed och har allt samlat i ett system. Det ger oss en enorm frihet i rapporteringen. Eftersom Oxceed är kopplat till vårt affärssystem syns alla förändringar vi gör i redovisningen direkt i rapporterna.”
Lotta Nyren Precont Oxceed
Lotta Nyrén
CFO, Precont

Precont använder affärssystemet 24SevenOffice som har en färdig integration till Oxceed. Även onboardingen var smidig. Lotta Nyrén gick en utbildning på två–tre timmar för att komma igång.

– Det har gått väldigt lätt och vi har fått bra hjälp. Som ny CFO var det mycket jag behövde få på plats på kort tid. Då var det ovärderligt att ha en kontakt på Oxceed som såg potentialen i vad vi kunde göra med systemet och som ville hjälpa.

En viktig fördel som Lotta Nyrén ser är att ekonomin blir transparent och även icke-ekonomer kan lätt förstå Oxceeds rapporter. Bra rapporter är också viktiga vid rapportering till styrelsen.

– Vi får det snyggt och prydligt utan att behöva lägga tid på att laborera med Excel-ark för att få en snygg layout, säger hon.

Koncernnivå nästa steg

Nästa steg för Precont är att få fler i företaget att använda Oxceed. Först ut är regioncheferna. Med Oxceed kan Precont ge företagets regionchefer ett större ansvar för budget och resultat, eftersom de får bättre förståelse för siffrorna.

Steg två blir att hela koncernen ska jobba med Oxceed. Eftersom det svenska och det norska dotterbolaget använder olika affärssystem kommer Oxceed att fungera som ett gemensamt gränssnitt för rapporteringen.

– Vi kommer både att kunna ta fram koncernrapporter och jämföra dotterbolagen med varandra i Oxceed, säger Lotta Nyrén.

Uppgraderar ekonomifunktionen

Övergången till Oxceed är starten på ett större utvecklingsarbete för Preconts ekonomifunktion. Målet är att uppnå ett effektivare bolag med smarta processer.

– Precont präglas av samarbete, vilja och driv att effektivisera. Vi har en stabil grund men också jättefina möjligheter att satsa framåt, säger Lotta Nyrén.

Om Precont

Precont Pegasus är en nordisk koncern som levererar spetskompetens inom mystery shopping och kontrolltjänster. Precont utför ca 100.000 uppdrag per år till kunder som ICA, Svenska Spel, Telia och Arla.