Att göra rapporter i Excel tog en hel del tid varje månad. Varje gång något ändrades i ekonomisystemet behövde formlerna göras om. Det slipper jag med Oxceed.