Det är lätt att något blir fel så man får dubbelkolla sig själv mycket. Det tyckte jag var det värsta innan vi skaffade Oxceed.