Ledningsgruppen får bättre överblick över verksamhetens ekonomiska utveckling eftersom det är enkelt att jämföra olika perioder med varandra.