Utan Oxceed hade det varit betydligt svårare att hantera en verksamhet av den här bredden där vissa kostnadsposter är gemensamma och andra separata.