Det är smidigt att kunna bygga egna rapporter direkt i Oxceed, utifrån de krav som ställs på oss som organisation.