Jag visste att man kunde jobba enklare, istället för att sitta med Excel. Det är smidigt eftersom Oxceed är integrerat med bokföringen.