Likviditetsbudget-funktionen ger en snabb överblick över hur kassaflödet kommer att se ut en viss period. Det gör att vi kan justera när vi gör investeringar.