De som använder Excel behöver lägga mycket tid på att föra in siffror och ta fram olika rapporter. Dessutom kan det lätt bli fel om det är flera personer som är inne och petar.