Lågkonjunkturen minskar redan pressade marginaler och vi märker att många letar efter sätt att effektivisera sina verksamheter. Oxceed gör det tydligt vad som bör justeras.