Oxceed gör det enkelt att anpassa rapporterna efter de specifika behoven för varje avdelning och skala bort allt ovidkommande.