En fördel är möjligheten att bygga egna rapporter i Oxceed. Det gör att vi kan justera rapporterna utifrån verksamheten.