fbpx Skip to content

Tag: hotell

Lars Åberg, Ekonomichef

Utan Oxceed hade det varit betydligt svårare att hantera en verksamhet av den här bredden där vissa kostnadsposter är gemensamma och andra separata.

Läs mer

Lars Åberg, Ekonomichef

Ledningsgruppen får bättre överblick över verksamhetens ekonomiska utveckling eftersom det är enkelt att jämföra olika perioder med varandra.

Läs mer

Eva Lorensson, Ekonomichef

Att göra rapporter i Excel tog en hel del tid varje månad. Varje gång något ändrades i ekonomisystemet behövde formlerna göras om. Det slipper jag

Läs mer

Marcus Åkerlind, Partner

Utöver min tid inom hotellindustrin har jag arbetat som IT-konsult och vet att många överinvesterar i de här sammanhangen. Oxceed är väldigt prisvärt.v

Läs mer

Marcus Åkerlind, Partner

Oxceed ger en tydlig överblick över hur det verkligen går för verksamheten och skapar förutsättningar för att öka lönsamheten.

Läs mer

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter.