fbpx Skip to content

Tag: restaurang

Lars Åberg, Ekonomichef

Utan Oxceed hade det varit betydligt svårare att hantera en verksamhet av den här bredden där vissa kostnadsposter är gemensamma och andra separata.

Läs mer

Lars Åberg, Ekonomichef

Ledningsgruppen får bättre överblick över verksamhetens ekonomiska utveckling eftersom det är enkelt att jämföra olika perioder med varandra.

Läs mer

Marcus Åkerlind, Partner

Utöver min tid inom hotellindustrin har jag arbetat som IT-konsult och vet att många överinvesterar i de här sammanhangen. Oxceed är väldigt prisvärt.v

Läs mer

Marcus Åkerlind, Partner

Oxceed ger en tydlig överblick över hur det verkligen går för verksamheten och skapar förutsättningar för att öka lönsamheten.

Läs mer

Marcus Åkerlind, Partner

De som använder Excel behöver lägga mycket tid på att föra in siffror och ta fram olika rapporter. Dessutom kan det lätt bli fel om

Läs mer

Marcus Åkerlind, Partner

Lågkonjunkturen minskar redan pressade marginaler och vi märker att många letar efter sätt att effektivisera sina verksamheter. Oxceed gör det tydligt vad som bör justeras.

Läs mer

Webinar: Tre smarta sätt att hitta kostnadsbesparingar

Torsdag 30 mars kl. 08.30 | Ca. 25 minuter | Kostnadsfritt

Vill du få konkreta tips på hur ni kan få bättre kontroll över företagets kostnader? Delta i vårt webbinarium för att ta del av värdefulla insikter.